aranearium.cz

OČI

misumena vatia
Oční hrbolky
(Misumena vatia)

Zrak je u pavouků dalším orgánem, kterým se od ostatních skupin živočichů výrazně odlišují. Oči nejsou složené jako u hmyzu, ale jednoduché, často jsou umístěné na různých hrbolcích. Oči jsou ovládány nadjícnovou nervovou zauzlinou (cerebrální ganglion), ke které blízce přiléhají. Podle počtu očí se pavouci dělí na dvě skupiny — šestiocí a osmiocí, kterých je nejvíce. Některé rody z čeledi Caponiidae a Tetrablemmidae má však jen 2 nebo 4 oči, některé jeskynní druhy postrádají oči úplně. Počet očí pavouků není z monofyletického hlediska příliš významný, protože některé druhy pavouků mají počet očí redukován z původního stavu druhotně, právě tak, jako u jeskynních druhů, nebo např. u některých rodů třesavek, kterým zcela schází prostřední pár.

Uspořádání očí je velmi proměnlivé a může tak být využito jako jedno z hledisek při určování druhu pavouka. Tomu je přizpůsobeno názvosloví, které polohu popisuje.

Názvosloví v určování polohy očí
misumena vatia
P - přední řada (anteriorní), Z - zadní řada (posteriorní)
Pozice A: prokurvní posteriorní řada
Pozice B: rekurvní posteriorní řada
PSO - přední střední oči, PPO - přední postranní oči, ZSO - zadní střední oči, ZPO - zadní postranní oči, C - výška klipea

Uspořádání očí u čeledi sklípkánkovití je podobné jako u ostatních primitivních pavouků, oči leží těsně vedle sebe na očním hrbolu na vrchu přední části karapaxu. Nejčastější postavení očí u osmiokých pavouků je ve dvou řadách po čtyřech. Mohou být všechny umístěny v přední části karapaxu (snovačkovití, křižákovití), nebo také rozprostřeny do značné vzdálenosti (stepníkovití, skákavkovití). U šestiokých často bývají oči ve dvou řadách, první dvouoká a druhá čtyřoká, nebo opačně, případně dvě skupiny po třech.

Příklady různého uspořádání očí
oči - atypidae oči - scytodidae oči - pholcidae
1) sklípkánci, 2) lepovky, 3) třesavky,
oči - eresidae oči - theridiidae oči - lycosidae
4) stepníci, 5) snovačky, 6) slíďáci
oči - agelenidae oči - sparassidae oči - salticidae
7) pokoutníci, 8) maloočky, 9) skákavky

Zpravidla jsou dvě oči hlavní a ostatní vedlejší. Obecně platí, že pavouci stavějící lapací sítě nemají příliš dobrý zrak, naproti tomu pavouci kteří získávají potravu bez použití sítě, vidí pomocí hlavních očí velice dobře (slíďákovití, skákavkovití) a dokonce se u nich předpokládá schopnost barevného vidění. Anatomicky i funkčně se oba typy očí liší. Rozdíly jsou zejména u pavouků lovících bez sítě. Jejich vedlejší oči vnímají jen pohyb a jsou umístěny tak, aby pavouci dokázali vidět do všech stran.

stavba oka
Schematický nákres hlavního oka
1) kutikula, 2) čočka, 3) sklivec, 4) buňky sítnice, 5) světločivné buňky, 6) nerv

Samostatnou kapitolou jsou hlavní oči skákavek (Salticidae). Skákavky a důmyslní vrhači (Deinopidae) se od ostatních pavouků už na první pohled liší velikostí očí, kterým se trochu přibližují jen oči slíďáků (Lycosidae). Oči jsou válcovitého tvaru a zasahují hluboko do hlavohrudě. Tento tvar jim sice umožňuje vynikající ostrost vidění a dokonce zvětšení obrazu, to je však vykoupeno menším zorným úhlem. Proto se u skákavek vyvinula schopnost posouvat sítnici tak, aby pavouk nemusel prozradit svou polohu pohybem celého těla, při malé změně polohy pozorované kořisti.


OBSAH TĚLO:

Symetricko - svislo - podélnou rovinou proťatý, jinýmy slovy - řez…

vnitřní orgány

Když leží na břichu…

vnější orgány zeshora

A ležíce na zádech…

vnější orgány zespodu

PŘI POTÍŽÍCH:

Vyskytla-li se na stránkách chyba, kontaktujte prosím webmastera

Nezobrazují-li se vám stránky korektně, vyzkoušejte


ARANEARIUM NA VAŠEM WEBU

Podpořte Aranearium.cz, umístěním ikony na vašem webu.

Aranearium.cz

PARTNEŘI

Everything you ever wanted to know about spidersOSTATNÍ ODKAZY: IQ999 Výchozí stránka Mapa webu Návštěvní kniha E-mail Vyhledat na Araneariu Nastavení webu Formát pro tisk English English


NAVIGACE: hlavní stránka » tělo » oči

aktualizováno: 31. 1. 2023

created & designed by IQ999™  © 2002−2023