aranearium.cz

Seznam pavouků české republiky r. 2009

jména jsou aktualizována podle

The World Spider Catalog, Version 9.5
by Norman I. Platnick (2009)

Setřídění podle latinských jmen

Abacoproeces saltuum pavučenka hvozdní

Acantholycosa lignaria slíďák dřevomilný

Acantholycosa norvegica slíďák ostnonohý

Acartauchenius scurrilis pavučenka malooká

Aculepeira ceropegia křižák skvostný

Aelurillus v-insignitus skákavka znamenaná

Afraflacilla epiblemoides skákavka dubová

Agalenatea redii křižák pýřitý

Agelena labyrinthica pokoutník nálevkovitý

Agnyphantes expunctus plachetnatka borůvková

Agroeca brunnea zápředka zvonečková

Agroeca cuprea zápředka měděná

Agroeca lusatica zápředka teplomilná

Agroeca proxima zápředka vřetenová

Agyneta cauta plachetnatka makadlová

Agyneta conigera plachetnatka prosedlaná

Agyneta decora plachetnatka rašelinná

Agyneta ramosa plachetnatka větvitá

Agyneta subtilis plachetnatka mokřadní

Achaeridion conigerum snovačka kuželová

Allagelena gracilens pokoutník štíhlý

Allomengea scopigera plachetnatka štětkovitá

Allomengea vidua plachetnatka různotrnná

Alopecosa accentuata slíďák úhorní

Alopecosa aculeata slíďák borový

Alopecosa cuneata slíďák tlustonohý

Alopecosa cursor slíďák slunomilný

Alopecosa fabrilis slíďák vřesovištní

Alopecosa inquilina slíďák pasekový

Alopecosa pinetorum slíďák tmavý

Alopecosa psammophila slíďák pískomilný

Alopecosa pulverulenta slíďák šedý

Alopecosa schmidti slíďák Schmidtův

Alopecosa solitaria slíďák bradavčitý

Alopecosa striatipes slíďák suchopárový

Alopecosa sulzeri slíďák Sulzerův

Alopecosa taeniata slíďák lesní

Alopecosa trabalis slíďák křovinný

Altella biuncata cedivečka Millerova

Amaurobius erberi cedivka Erberova

Amaurobius fenestralis cedivka podkorní

Amaurobius ferox cedivka domovní

Amaurobius jugorum cedivka hajní

Anguliphantes angulipalpis plachetnatka trnozubá

Anguliphantes tripartitus plachetnatka Svatoňova

Antistea elegans příčnatka bažinná

Anyphaena accentuata šplhalka keřová

Anyphaena furva šplhalka tmavá

Aphantaulax cincta skálovka opásaná

Aphileta misera plachetnatka vrchovištní

Apostenus fuscus zápředka hajní

Araeoncus crassiceps pavučenka bahnomilná

Araeoncus humilis pavučenka obecná

Araneus alsine křižák načervenalý

Araneus angulatus křižák velký

Araneus diadematus křižák obecný

Araneus marmoreus křižák mramorovaný

Araneus nordmanni křižák Nordmannův

Araneus quadratus křižák čtyřskvrnný

Araneus saevus křižák stromový

Araneus sturmi křižák Sturmův

Araneus triguttatus křižák trojtečný

Araniella alpica křižák horský

Araniella cucurbitina křižák zelený

Araniella displicata křižák borový

Araniella inconspicua křižák nenápadný

Araniella opisthographa křižák dubový

Arctosa alpigena slíďák vrchovištní

Arctosa cinerea slíďák břehový

Arctosa figurata slíďák suchomilný

Arctosa leopardus slíďák levhartí

Arctosa lutetiana slíďák lesostepní

Arctosa maculata slíďák skvrnitý

Arctosa perita slíďák písečný

Argenna patula cedivečka pobřežní

Argenna subnigra cedivečka tmavá

Argiope bruennichi křižák pruhovaný

Argyroneta aquatica vodouch stříbřitý

Archaeodictyna consecuta cedivečka stepní

Archaeodictyna minutissima cedivečka nejmenší

Asianellus festivus skákavka teplomilná

Asthenargus helveticus pavučenka Baumova

Asthenargus paganus pavučenka hákovitá

Asthenargus perforatus pavučenka dírkatá

Atypus affinis sklípkánek hnědý

Atypus muralis sklípkánek pontický

Atypus piceus sklípkánek černý

Aulonia albimana slíďák černobílý

Ballus chalybeius skákavka nosatcová

Baryphyma pratense pavučenka břehová

Bathyphantes approximatus plachetnatka mokřinná

Bathyphantes gracilis plachetnatka vlhkomilná

Bathyphantes nigrinus plachetnatka tmavá

Bathyphantes parvulus plachetnatka běžná

Bathyphantes setiger plachetnatka rybniční

Bathyphantes similis plachetnatka karová

Bathyphantes simillimus plachetnatka pískovcová

Bathyphantes simillimus buchari plachetnatka Bucharova

Berlandina cinerea skálovka popelavá

Bolephthyphantes index plachetnatka kořenová

Bolyphantes alticeps plachetnatka kuželová

Bolyphantes luteolus plachetnatka žlutavá

Brommella falcigera cedivečka mečovitá

Callilepis nocturna skálovka mravencožravá

Callilepis schuszteri skálovka Schuszterova

Callobius claustrarius cedivka lesní

Canariphantes nanus plachetnatka trpasličí

Carorita limnaea pavučenka slatinná

Carrhotus xanthogramma skákavka dvoubarevná

Centromerita bicolor plachetnatka štětinatá

Centromerita concinna plachetnatka ladná

Centromerus arcanus plachetnatka skrytá

Centromerus brevivulvatus plachetnatka trojlaločná

Centromerus capucinus plachetnatka mateřídoušková

Centromerus cavernarum plachetnatka kavernová

Centromerus dilutus plachetnatka stužkovitá

Centromerus incilium plachetnatka suchomilná

Centromerus leruthi plachetnatka Leruthova

Centromerus levitarsis plachetnatka řemínková

Centromerus pabulator plachetnatka montánní

Centromerus persimilis plachetnatka záhadná

Centromerus prudens plachetnatka písečná

Centromerus sellarius plachetnatka chlumní

Centromerus semiater plachetnatka bahenní

Centromerus serratus plachetnatka pilovitá

Centromerus silvicola plachetnatka buková

Centromerus sylvaticus plachetnatka lesní

Ceratinella brevipes pavučenka krátkonohá

Ceratinella brevis pavučenka krátká

Ceratinella maior pavučenka větší

Ceratinella scabrosa pavučenka důlkovaná

Ceratinella wideri pavučenka Widerova

Cercidia prominens křižák trnečkový

Cetonana laticeps hlavoun šírohlavý

Cicurina cicur pacedivečka podzimní

Cinetata gradata pavučenka stupínkatá

Clubiona alpicola zápředník horský

Clubiona brevipes zápředník krátkonohý

Clubiona caerulescens zápředník listový

Clubiona comta zápředník lesní

Clubiona corticalis zápředník korový

Clubiona diversa zápředník mechový

Clubiona frutetorum zápředník větvový

Clubiona genevensis zápředník stepní

Clubiona germanica zápředník německý

Clubiona juvenis zápředník rybniční

Clubiona kulczynskii zápředník Kulczynského

Clubiona lutescens zápředník žlutý

Clubiona marmorata zápředník mramorovaný

Clubiona neglecta zápředník travní

Clubiona norvegica zápředník severský

Clubiona pallidula zápředník keřový

Clubiona phragmitis zápředník rákosní

Clubiona pseudoneglecta zápředník trávový

Clubiona reclusa zápředník tmavý

Clubiona saxatilis zápředník skalní

Clubiona similis zápředník štěrkový

Clubiona stagnatilis zápředník vlhkomilný

Clubiona subsultans zápředník podkorní

Clubiona subtilis zápředník drobný

Clubiona terrestris zápředník zemní

Clubiona trivialis zápředník obecný

Cnephalocotes obscurus pavučenka tmavá

Coelotes atropos punčoškář horský

Coelotes terrestris punčoškář zemní

Collinsia distincta pavučenka lužní

Comaroma simoni anapa buková

Coriarachne depressa běžník plochý

Cozyptila blackwalli běžník Blackwallův

Crustulina guttata snovačka tečkovaná

Cryphoeca silvicola papříčnatka lesní

Cryptachaea riparia snovačka břehová

Cryptodrassus hungaricus skálovka uherská

Cybaeus angustiarum stínomil lesní

Cyclosa conica křižák vířivý

Cyclosa oculata křižák trojlaločný

Dasumia carpathica šestiočka karpatská

Dendryphantes hastatus skákavka borová

Dendryphantes rudis skákavka totemová

Diaea dorsata běžník zelený

Diaea livens běžník dubový

Dictyna arundinacea cedivečka obecná

Dictyna civica cedivečka zápřední

Dictyna latens cedivečka černá

Dictyna maior cedivečka velká

Dictyna pusilla cedivečka menší

Dictyna szaboi cedivečka Szabova

Dictyna uncinata cedivečka plotová

Dictyna vicina cedivečka sousedská

Dicymbium nigrum pavučenka černá

Dicymbium tibiale pavučenka tlustonohá

Diplocentria bidentata pavučenka dvojzubá

Diplocephalus cristatus pavučenka bradatá

Diplocephalus dentatus pavučenka vrbová

Diplocephalus helleri pavučenka Hellerova

Diplocephalus latifrons pavučenka klanohlavá

Diplocephalus permixtus pavučenka trojtrnná

Diplocephalus picinus pavučenka listová

Diplostyla concolor plachetnatka jazýčková

Dipoena braccata snovačka kalhotkatá

Dipoena coracina snovačka srdčitá

Dipoena erythropus snovačka červenonohá

Dipoena melanogaster snovačka černobřichá

Dipoena nigroreticulata snovačka černoskvrnná

Dipoena torva snovačka vysokohlavá

Dismodicus bifrons pavučenka dvoučelá

Dismodicus elevatus pavučenka číškovitá

Dolomedes fimbriatus lovčík vodní

Dolomedes plantarius lovčík mokřadní

Donacochara speciosa plachetnatka rákosní

Drapetisca socialis plachetnatka nákorní

Drassodes cupreus skálovka měděná

Drassodes lapidosus skálovka žlutavá

Drassodes pubescens skálovka pýřitá

Drassyllus lutetianus skálovka vlhkomilná

Drassyllus praeficus skálovka stepní

Drassyllus pumilus skálovka brýlová

Drassyllus pusillus skálovka menší

Drassyllus villicus skálovka vidlicová

Drassyllus vinealis skálovka trávostepní

Drepanotylus uncatus plachetnatka hákovitá

Dysdera crocata šestiočka velká

Dysdera erythrina šestiočka rudá

Dysdera erythrina.lantosquensis šestiočka kaštanová

Dysdera hungarica šestiočka uherská

Dysdera ninnii šestiočka stepní

Ebrechtella tricuspidata běžník listový

Echemus angustifrons skálovka suťová

Emblyna annulipes cedivečka srpovitá

Enoplognatha caricis snovačka ostřicová

Enoplognatha latimana snovačka luční

Enoplognatha mordax snovačka přímořská

Enoplognatha ovata snovačka oválná

Enoplognatha serratosignata snovačka pilovitá

Enoplognatha thoracica snovačka zemní

Entelecara acuminata pavučenka dvouhlavá

Entelecara congenera pavučenka dlouhočelá

Entelecara erythropus pavučenka plochohlavá

Entelecara flavipes pavučenka žlutonohá

Entelecara obscura pavučenka Millerova

Entelecara omissa pavučenka krátkočelá

Episinus angulatus snovačka hranatá

Episinus truncatus snovačka uťatá

Eresus kollari stepník rudý

Eresus moravicus stepník moravský

Eresus sandaliatus stepník černonohý

Erigone atra pavučenka létavá

Erigone dentipalpis pavučenka zoubkatá

Erigone jaegeri pavučenka Jägerova

Erigonella hiemalis pavučenka zimní

Erigonella ignobilis pavučenka bažinná

Erigonoplus globipes pavučenka kulonohá

Erigonoplus jarmilae pavučenka Jarmilina

Ero aphana ostník šestiskvrnný

Ero cambridgei ostník Cambridgeův

Ero furcata ostník pavoukožravý

Ero tuberculata ostník hrbolkový

Euophrys frontalis skákavka bělovlasá

Eurocoelotes inermis punčoškář lesní

Euryopis episinoides snovačka vykrojená

Euryopis flavomaculata snovačka žlutoskvrnná

Euryopis laeta snovačka světlá

Euryopis quinqueguttata snovačka pětitečná

Euryopis saukea snovačka kroužkonohá

Evansia merens pavučenka mravenčí

Evarcha arcuata skákavka černá

Evarcha falcata skákavka obecná

Evarcha laetabunda skákavka člunková

Floronia bucculenta plachetnatka přízemní

Formiphantes lephthyphantiformis plachetnatka myší

Frontinellina frutetorum plachetnatka křovinná

Gibbaranea bituberculata křižák dvouhrbý

Gibbaranea gibbosa křižák hrbatý

Gibbaranea omoeda křižák smrkový

Gibbaranea ullrichi křižák Ullrichův

Glyphesis servulus pavučenka noscovitá

Gnaphosa badia skálovka horská

Gnaphosa bicolor skálovka žlutonohá

Gnaphosa inconspecta skálovka doubravní

Gnaphosa lapponum skálovka laponská

Gnaphosa lucifuga skálovka velká

Gnaphosa lugubris skálovka smuteční

Gnaphosa microps skálovka bažinná

Gnaphosa montana skálovka podkorní

Gnaphosa nigerrima skálovka mokřadní

Gnaphosa opaca skálovka suchomilná

Gnathonarium dentatum pavučenka hřivnatá

Gonatium hilare pavučenka dýkovitá

Gonatium paradoxum pavučenka podivná

Gonatium rubellum pavučenka červenavá

Gonatium rubens pavučenka rubínová

Gongylidiellum edentatum pavučenka bezzubá

Gongylidiellum latebricola pavučenka palcovitá

Gongylidiellum murcidum pavučenka vlnková

Gongylidiellum vivum pavučenka vlnková

Gongylidium rufipes pavučenka rudonohá

Hahnia difficilis příčnatka tmavá

Hahnia helveola příčnatka žlutavá

Hahnia montana příčnatka horská

Hahnia nava příčnatka stepní

Hahnia ononidum příčnatka hřebínková

Hahnia picta příčnatka pestrá

Hahnia pusilla příčnatka drobná

Haplodrassus bohemicus skálovka česká

Haplodrassus cognatus skálovka hvozdní

Haplodrassus dalmatensis skálovka dalmatská

Haplodrassus kulczynskii skálovka ozubená

Haplodrassus minor skálovka drobná

Haplodrassus moderatus skálovka močálová

Haplodrassus signifer skálovka šedá

Haplodrassus silvestris skálovka lesní

Haplodrassus soerenseni skálovka Sörensenova

Haplodrassus umbratilis skálovka stínomilná

Harpactea hombergi šestiočka štíhlá

Harpactea lepida šestiočka obecná

Harpactea rubicunda šestiočka ryšavá

Hasarius adansoni skákavka skleníková

Heliophanus aeneus skákavka bronzová

Heliophanus auratus skákavka zlatavá

Heliophanus cupreus skákavka měděná

Heliophanus dampfi skákavka rašelinná

Heliophanus dubius skákavka lesklá

Heliophanus flavipes skákavka žlutonohá

Heliophanus lineiventris skákavka linková

Heliophanus patagiatus skákavka kovová

Helophora insignis plachetnatka podzimní

Heriaeus graminicola běžník trávový

Heriaeus mellotteei běžník Melloteeův

Heterotrichoncus pusillus plachetnatka různobrvá

Hilaira excisa plachetnatka močálová

Histopona torpida pokoutník hajní

Hygrolycosa rubrofasciata slíďák tečkovaný

Hylyphantes graminicola pavučenka plachetnatková

Hylyphantes nigritus pavučenka vývrtková

Hypomma bituberculatum pavučenka dvoulaločná

Hypomma cornutum pavučenka srnčí

Hypomma fulvum pavučenka plavá

Hypsocephalus dahli pavučenka Dahlova

Hypsosinga albovittata křižák vřesový

Hypsosinga heri křižák Herův

Hypsosinga pygmaea křižák trpasličí

Hypsosinga sanguinea křižák červený

Hyptiotes paradoxus pakřižák smrkový

Chalcoscirtus brevicymbialis skákavka tmavá

Cheiracanthium campestre zápřednice ladní

Cheiracanthium effossum zápřednice ostruhová

Cheiracanthium elegans zápřednice ozdobná

Cheiracanthium erraticum zápřednice mokřadní

Cheiracanthium mildei zápřednice Mildeova

Cheiracanthium montanum zápřednice karmínová

Cheiracanthium oncognathum zápřednice křovinná

Cheiracanthium pennyi zápřednice Pennyova

Cheiracanthium punctorium zápřednice jedovatá

Cheiracanthium virescens zápřednice zelenavá

Improphantes decolor plachetnatka zebrovaná

Improphantes geniculatus plachetnatka stepní

Improphantes improbulus plachetnatka podzemní

Improphantes nitidus plachetnatka jablková

Incestophantes crucifer plachetnatka borová

Ipa keyserlingi plachetnatka Keyserlingova

Ipa quadrimaculatus plachetnatka čtyřskvrnná

Jacksonella falconeri pavučenka Falconerova

Kaestneria dorsalis plachetnatka zobákovitá

Kaestneria pullata plachetnatka pobřežní

Kaestneria torrentum plachetnatka potoční

Kishidaia conspicua skálovka úhledná

Kochiura aulica snovačka nádvorní

Kratochviliella bicapitata pavučenka Kratochvílova

Labulla thoracica plachetnatka pařezová

Larinioides cornutus křižák rákosní

Larinioides ixobolus křižák rudohnědý

Larinioides patagiatus křižák keřový

Larinioides sclopetarius křižák mostní

Larinioides suspicax křižák plachý

Lasaeola prona snovačka sehnutá

Lasaeola tristis snovačka mravencožravá

Lasiargus hirsutus pavučenka srstnatá

Lathys humilis cedivečka kroužkovaná

Lathys nielseni cedivečka Nielsenova

Lathys stigmatisata cedivečka hnědá

Lepthyphantes leprosus plachetnatka skalní

Lepthyphantes minutus plachetnatka tlustotrnná

Lepthyphantes nodifer plachetnatka lopatková

Lepthyphantes notabilis plachetnatka dýkovitá

Leptorhoptrum robustum plachetnatka břehová

Leptorchestes berolinensis skákavka mravencovitá

Lessertia dentichelis pavučenka dlouhonohá

Linyphia hortensis plachetnatka zahradní

Linyphia tenuipalpis plachetnatka teplomilná

Linyphia triangularis plachetnatka keřová

Liocranoeca striata zápředka vlhkomilná

Liocranum rupicola zápředka domácí

Lophomma punctatum pavučenka tečkovaná

Lycosa singoriensis slíďák tatarský

Macaroeris nidicolens skákavka sosnová

Macrargus carpenteri plachetnatka Carpenterova

Macrargus rufus plachetnatka rudohnědá

Malthonica campestris pokoutník polní

Malthonica ferruginea pokoutník stájový

Malthonica silvestris pokoutník lesní

Mangora acalypha křižák luční

Mansuphantes arciger plachetnatka smrčinová

Mansuphantes mansuetus plachetnatka pentlicovitá

Maro lehtineni plachetnatka Lehtinenova

Maro lepidus plachetnatka malá

Maro minutus plachetnatka drobná

Maro sublestus plachetnatka nepatrná

Marpissa muscosa skákavka veliká

Marpissa nivoyi skákavka úzká

Marpissa pomatia skákavka sličná

Marpissa radiata skákavka rákosní

Maso gallicus pavučenka galská

Maso sundevalli pavučenka Sundevallova

Mastigusa arietina pacedivečka mravencomilná

Mecopisthes silus pavučenka ploskonosá

Mecynargus foveatus pavučenka písečná

Mecynargus morulus pavučenka severská

Megalepthyphantes collinus plachetnatka kroužkovaná

Megalepthyphantes nebulosus plachetnatka domácí

Megalepthyphantes pseudocollinus plachetnatka Saaristova

Meioneta affinis plachetnatka trávová

Meioneta equestris plachetnatka trávní

Meioneta fuscipalpa plachetnatka zoubkatá

Meioneta innotabilis plachetnatka kmenová

Meioneta milleri plachetnatka Millerova

Meioneta mollis plachetnatka luční

Meioneta rurestris plachetnatka obecná

Meioneta saxatilis plachetnatka zrníčková

Meioneta simplicitarsis plachetnatka suchopárová

Mendoza canestrinii skákavka Canestriniova

Meta menardi meta temnostní

Metellina mengei meta Mengeova

Metellina merianae meta jeskynní

Metellina segmentata meta podzimní

Metopobactrus ascitus pavučenka okrajová

Metopobactrus prominulus pavučenka výčnělková

Micaria aenea mikarie kovová

Micaria albovittata mikarie bělostuhá

Micaria dives mikarie duhová

Micaria formicaria mikarie mravencovitá

Micaria fulgens mikarie třpytná

Micaria guttulata mikarie berlovitá

Micaria lenzi mikarie Lenzova

Micaria nivosa mikarie záhadná

Micaria pulicaria mikarie travní

Micaria silesiaca mikarie slezská

Micaria sociabilis mikarie pospolitá

Micaria subopaca mikarie kmenová

Micrargus apertus pavučenka tenkozubá

Micrargus georgescuae pavučenka širokostuhá

Micrargus herbigradus pavučenka hrabanková

Micrargus subaequalis pavučenka hučková

Microctenonyx subitaneus pavučenka ostroostná

Microlinyphia impigra plachetnatka hbitá

Microlinyphia pusilla plachetnatka bičovitá

Micrommata virescens maloočka smaragdová

Microneta viaria plachetnatka listová

Midia midas plachetnatka dutinová

Minicia marginella pavučenka vroubená

Minyriolus pusillus pavučenka droboučká

Mioxena blanda pavučenka půvabná

Misumena vatia běžník kopretinový

Moebelia penicillata pavučenka štětcovitá

Mughiphantes mughi plachetnatka Mughova

Mughiphantes pulcher plachetnatka noční

Myrmarachne formicaria skákavka mravenčí

Mysmenella jobi mysmena Jobova

Nematogmus sanguinolentus pavučenka krvavá

Neon levis skákavka hladká

Neon rayi skákavka nepatrná

Neon reticulatus skákavka mechová

Neon valentulus skákavka mokřadní

Neottiura bimaculata snovačka dvouskvrnná

Neottiura suaveolens snovačka líbezná

Neriene clathrata plachetnatka jarní

Neriene emphana plachetnatka smrková

Neriene furtiva plachetnatka trávomilná

Neriene montana plachetnatka velká

Neriene peltata plachetnatka vlnopruhá

Neriene radiata plachetnatka kupolovitá

Nesticus cellulanus temnomil sklepní

Nigma flavescens cedivečka doubravní

Nigma walckenaeri cedivečka Walckenaerova

Notioscopus sarcinatus plachetnatka štěrbinovitá

Nuctenea silvicultrix křižák rašelinný

Nuctenea umbratica křižák podkorní

Nusoncus nasutus pavučenka nosatá

Obscuriphantes obscurus plachetnatka růžkatá

Oedothorax agrestis pavučenka pobřežní

Oedothorax apicatus pavučenka rolní

Oedothorax fuscus pavučenka stejnoostná

Oedothorax gibbifer pavučenka potoční

Oedothorax gibbosus pavučenka hrbatá

Oedothorax retusus pavučenka vtlačená

Ohlertidion ohlerti snovačka rašeliništní

Oreoneta tatrica plachetnatka horská

Oreonetides vaginatus plachetnatka pochvatá

Oryphantes angulatus plachetnatka rašeliništní

Ostearius melanopygius plachetnatka novozélandská

Oxyopes ramosus paslíďák keřový

Ozyptila atomaria běžník suchopárový

Ozyptila brevipes běžník bažinný

Ozyptila claveata běžník stepní

Ozyptila praticola běžník lužní

Ozyptila pullata běžník tmavý

Ozyptila rauda běžník drnový

Ozyptila scabricula běžník hlínový

Ozyptila simplex běžník prostý

Ozyptila trux běžník vlhkomilný

Pachygnatha clercki čelistnatka obojživelná

Pachygnatha degeeri čelistnatka mokřadní

Pachygnatha listeri čelistnatka Listerova

Paidiscura pallens snovačka doubravní

Palliduphantes alutacius plachetnatka bledá

Palliduphantes insignis plachetnatka krtčí

Palliduphantes pallidus plachetnatka žlutá

Panamomops affinis pavučenka lesostepní

Panamomops fagei pavučenka Fageova

Panamomops inconspicuus pavučenka nenápadná

Panamomops latifrons pavučenka doubravní

Panamomops mengei pavučenka ouškatá

Panamomops sulcifrons pavučenka růžkatá

Parapelecopsis nemoralis pavučenka kulohlavá

Parasteatoda lunata snovačka hajní

Parasteatoda simulans snovačka šálivá

Parasteatoda tabulata snovačka stolová

Parasteatoda tepidariorum snovačka skleníková

Parazygiella montana křižák lesní

Pardosa agrestis slíďák rolní

Pardosa agricola slíďák příbřežní

Pardosa alacris slíďák hájový

Pardosa amentata slíďák mokřadní

Pardosa bifasciata slíďák dvoupruhý

Pardosa ferruginea slíďák smrčinový

Pardosa hortensis slíďák zahradní

Pardosa hyperborea slíďák severský

Pardosa lugubris slíďák hajní

Pardosa maisa slíďák slaništní

Pardosa monticola slíďák ladní

Pardosa morosa slíďák potoční

Pardosa nigriceps slíďák vřesový

Pardosa paludicola slíďák mokřinný

Pardosa palustris slíďák luční

Pardosa prativaga slíďák lužní

Pardosa pullata slíďák menší

Pardosa riparia slíďák řemínkový

Pardosa saltans slíďák chlumní

Pardosa saltuaria slíďák chladnomilný

Pardosa sordidata slíďák bezpruhý

Pardosa sphagnicola slíďák rašelinný

Pardosa wagleri slíďák Waglerův

Pelecopsis elongata pavučenka zakrojená

Pelecopsis mengei pavučenka Mengeova

Pelecopsis parallela pavučenka důlečkovaná

Pelecopsis radicicola pavučenka štítová

Pellenes nigrociliatus skákavka listová

Pellenes tripunctatus skákavka křížová

Peponocranium orbiculatum pavučenka kruhová

Peponocranium praeceps pavučenka vztyčnohlavá

Phaeocedus braccatus skálovka šestitečná

Philaeus chrysops skákavka rudopásá

Philodromus albidus listovník skvrnitý

Philodromus aureolus listovník zlatolesklý

Philodromus buchari listovník Bucharův

Philodromus cespitum listovník obecný

Philodromus collinus listovník keřový

Philodromus dispar listovník rozličný

Philodromus emarginatus listovník větvový

Philodromus fuscomarginatus listovník podkorní

Philodromus histrio listovník strakatý

Philodromus margaritatus listovník plochý

Philodromus marmoratus listovník plochý

Philodromus poecilus listovník záhadný

Philodromus praedatus listovník vrásčitý

Philodromus rufus listovník rezavý

Phlegra bresnieri skákavka úzkopásá

Phlegra cinereofasciata skákavka šedopruhá

Phlegra fasciata skákavka stužkovitá

Pholcomma gibbum snovačka vypouklá

Pholcus opilionoides třesavka sekáčovitá

Pholcus phalangoides třesavka velká

Phrurolithus festivus hlavoun obecný

Phrurolithus minimus hlavoun lesní

Phrurolithus pullatus hlavoun stepní

Phrurolithus szilyi hlavoun Szilyův

Phycosoma inornatum snovačka nezdobená

Phylloneta impressa snovačka pečující

Phylloneta sisyphia snovačka smrčková

Pirata hygrophilus slíďák vlhkomilný

Pirata knorri slíďák pobřežní

Pirata latitans slíďák malý

Pirata piraticus slíďák bažinný

Pirata piscatorius slíďák potápivý

Pirata tenuitarsis slíďák bahenní

Pirata uliginosus slíďák rašeliništní

Pisaura mirabilis lovčík hajní

Pistius truncatus běžník lichoběžníkovitý

Pityohyphantes phrygianus plachetnatka vidlicová

Platnickina tincta snovačka kropenatá

Pocadicnemis carpathica pavučenka karpatská

Pocadicnemis juncea pavučenka sítinná

Pocadicnemis pumila pavučenka smyčkovitá

Poeciloneta variegata plachetnatka křížová

Porrhomma cambridgei plachetnatka Cambridgeova

Porrhomma campbelli plachetnatka Campbellova

Porrhomma convexum plachetnatka bystřinná

Porrhomma egeria plachetnatka jeskynní

Porrhomma errans plachetnatka trnonohá

Porrhomma lativelum plachetnatka lužní

Porrhomma microcavense plachetnatka dutinková

Porrhomma microphthalmum plachetnatka drobnooká

Porrhomma montanum plachetnatka tavolníková

Porrhomma myops plachetnatka temnostní

Porrhomma oblitum plachetnatka podkorní

Porrhomma omissum plachetnatka moravská

Porrhomma pallidum plachetnatka roklinová

Porrhomma profundum plachetnatka hlubinná

Porrhomma pygmaeum plachetnatka tmavohnědá

Porrhomma rosenhaueri plachetnatka Rosenhauerova

Prinerigone vagans pavučenka trnohřbetá

Pseudeuophrys erratica skákavka kmenová

Pseudeuophrys lanigera skákavka zední

Pseudeuophrys obsoleta skákavka stepní

Pseudicius encarpatus skákavka podkorní

Pseudocarorita thaleri plachetnatka Thalerova

Pseudomaro aenigmaticus plachetnatka malooká

Robertus arundineti snovačka polní

Robertus lividus snovačka lesní

Robertus neglectus snovačka mechová

Robertus scoticus snovačka skotská

Robertus truncorum snovačka kmenová

Robertus ungulatus snovačka drápkatá

Rugathodes bellicosus snovačka překrásná

Rugathodes instabilis snovačka proměnlivá

Saaristoa abnormis plachetnatka pětiúhlá

Saaristoa firma plachetnatka trojúhlá

Sagana rutilans zápředka hnědá

Saloca diceros pavučenka buková

Saloca kulczynskii pavučenka Kulczynského

Salticus cingulatus skákavka stromová

Salticus scenicus skákavka pruhovaná

Salticus zebraneus skákavka zebrovitá

Sardinidion blackwalli snovačka Blackwallova

Satilatlas britteni pavučenka Brittenova

Savignia frontata pavučenka lachtaní

Scotargus pilosus plachetnatka plavá

Scotina celans zápředka dvoupruhá

Scotina palliardii zápředka Palliardiova

Scotophaeus quadripunctatus skálovka čtyřskvrnná

Scotophaeus scutulatus skálovka domácí

Scytodes thoracica lepovka jižní

Segestria bavarica segestra skalní

Segestria senoculata segestra šestioká

Selimus vittatus snovačka stužkovitá

Semljicola faustus pavučenka vrchovištní

Sibianor aurocinctus skákavka tlustonohá

Silometopus elegans pavučenka mechová

Silometopus reussi pavučenka Reussova

Simitidion simile snovačka vřesová

Singa hamata křižák příčnopruhý

Singa nitidula křižák lesklý

Sintula corniger plachetnatka rohatá

Sisicus apertus plachetnatka srdíčková

Sitticus atricapillus skákavka černovlasá

Sitticus caricis skákavka bažinná

Sitticus distinguendus skákavka šedá

Sitticus dzieduszyckii skákavka písčinná

Sitticus floricola skákavka pospolná

Sitticus penicillatus skákavka dvoutečná

Sitticus pubescens skákavka okenní

Sitticus rupicola skákavka skalní

Sitticus saltator skákavka pozemní

Sitticus saxicola skákavka masková

Sitticus terebratus skákavka plotní

Sitticus zimmermanni skákavka Zimmermannova

Sosticus loricatus skálovka štítová

Steatoda albomaculata snovačka běloskvrnná

Steatoda bipunctata snovačka pokoutní

Steatoda castanea snovačka kaštanová

Steatoda grossa snovačka domácí

Steatoda meridionalis snovačka východní

Steatoda phalerata snovačka zdobená

Steatoda triangulosa snovačka půdní

Stemonyphantes conspersus plachetnatka smrčková

Stemonyphantes lineatus plachetnatka skvrnitá

Stroemiellus stroemi křižák Stroemův

Styloctetor romanus pavučenka římská

Styloctetor stativus pavučenka klíšťkovitá

Syedra gracilis plachetnatka útlá

Syedra myrmicarum plachetnatka mravenčí

Synageles hilarulus skákavka protáhlá

Synageles subcingulatus skákavka opásaná

Synageles venator skákavka štíhlá

Synema globosum běžník skvostný

Talavera aequipes skákavka ulitová

Talavera aperta skákavka drápkatá

Talavera milleri skákavka Millerova

Talavera parvistyla skákavka Westringova

Talavera petrensis skákavka bělovousá

Talavera thorelli skákavka Thorellova

Tallusia experta plachetnatka štětcovitá

Tapinesthis inermis vzokan domácí

Tapinocyba affinis pavučenka nevýrazná

Tapinocyba biscissa pavučenka vidlicová

Tapinocyba insecta pavučenka lesní

Tapinocyboides pygmaeus pavučenka nejmenší

Tapinopa longidens plachetnatka dlouhozubá

Taranucnus setosus plachetnatka bažinná

Tegenaria agrestis pokoutník stepní

Tegenaria atrica pokoutník tmavý

Tegenaria domestica pokoutník domácí

Tenuiphantes alacris plachetnatka zvonečková

Tenuiphantes cristatus plachetnatka pozemní

Tenuiphantes flavipes plachetnatka žlutonohá

Tenuiphantes mengei plachetnatka Mengeova

Tenuiphantes tenebricola plachetnatka stinná

Tenuiphantes tenuis plachetnatka kotvovitá

Tenuiphantes zimmermanni plachetnatka Zimmermannova

Tetragnatha dearmata čelistnatka keřová

Tetragnatha extensa čelistnatka rákosní

Tetragnatha montana čelistnatka perleťová

Tetragnatha nigrita čelistnatka tmavá

Tetragnatha obtusa čelistnatka ptačí

Tetragnatha pinicola čelistnatka stromová

Tetragnatha shoshone čelistnatka šošonská

Tetragnatha striata čelistnatka rákosová

Textrix denticulata pokoutník ocasatý

Thanatus arenarius listovník písečný

Thanatus atratus listovník stepní

Thanatus formicinus listovník drnový

Thanatus pictus listovník vřesovištní

Thanatus sabulosus listovník lesostepní

Thanatus striatus listovník mokřadní

Theonina cornix plachetnatka vraní

Theonina kratochvili plachetnatka Kratochvílova

Theonoe minutissima snovačka nejmenší

Theridion betteni snovačka skalní

Theridion boesenbergi snovačka Bösenbergova

Theridion hemerobium snovačka pobřežní

Theridion melanurum snovačka skálová

Theridion mystaceum snovačka stromová

Theridion nigrovariegatum snovačka černostrakatá

Theridion pictum snovačka malovaná

Theridion pinastri snovačka borová

Theridion varians snovačka keřová

Theridiosoma gemmosum křižáček pobřežní

Thomisus onustus běžník květomilný

Thyreosthenius biovatus pavučenka dvouhlavá

Thyreosthenius parasiticus pavučenka žlutavá

Tibellus macellus listovník trávový

Tibellus maritimus listovník bažinný

Tibellus oblongus listovník štíhlý

Tiso vagans pavučenka stěhovavá

Titanoeca psammophila teplomil písečný

Titanoeca quadriguttata teplomil čtyřskvrnný

Titanoeca schineri teplomil Schinerův

Titanoeca tristis teplomil skalní

Tmarus piger běžník větvový

Tmarus stellio běžník člunkový

Tmeticus affinis pavučenka dvoubarvá

Trachyzelotes pedestris skálovka černá

Trematocephalus cristatus pavučenka červená

Trichoncoides piscator pavučenka dlouhovlasá

Trichoncus affinis pavučenka suchomilná

Trichoncus auritus pavučenka ušatá

Trichoncus hackmani pavučenka Hackmanova

Trichoncyboides simoni pavučenka Simonova

Trichopterna thorelli pavučenka Thorellova

Trichopternoides cito pavučenka sfingová

Trogloneta granulum mysmena horská

Trochosa robusta slíďák dutinkový

Trochosa ruricola slíďák drápkatý

Trochosa spinipalpis slíďák štětinatý

Trochosa terricola slíďák zemní

Troxochrus scabriculus pavučenka zahradní

Typhochrestus digitatus pavučenka štěrbinková

Uloborus plumipes pakřižák chluponohý

Uloborus walckenaerius pakřižák Walckenaerův

Urozelotes rusticus skálovka červená

Walckenaeria acuminata pavučenka periskopická

Walckenaeria alticeps pavučenka lulková

Walckenaeria antica pavučenka dýmková

Walckenaeria atrotibialis pavučenka prosedlaná

Walckenaeria capito pavučenka hlaváč

Walckenaeria corniculans pavučenka čepovitá

Walckenaeria cucullata pavučenka velkonosá

Walckenaeria cuspidata pavučenka zahrocená

Walckenaeria dysderoides pavučenka štíhlá

Walckenaeria furcillata pavučenka vidlohlavá

Walckenaeria kochi pavučenka Kochova

Walckenaeria mitrata pavučenka viklanovitá

Walckenaeria monoceros pavučenka chocholkovitá

Walckenaeria nodosa pavučenka sukovitá

Walckenaeria nudipalpis pavučenka vlhkomilná

Walckenaeria obtusa pavučenka spirálová

Walckenaeria simplex pavučenka dubová

Walckenaeria unicornis pavučenka jednorohá

Walckenaeria vigilax pavučenka jarní

Wubanoides uralensis pavučenka suťová

Xerolycosa miniata slíďák červenavý

Xerolycosa nemoralis slíďák světlinový

Xysticus acerbus běžník hnědý

Xysticus audax běžník keřový

Xysticus bifasciatus běžník dvoupruhý

Xysticus cristatus běžník obecný

Xysticus embriki běžník Embrikův

Xysticus erraticus běžník pocestný

Xysticus ferrugineus běžník dlouhoostný

Xysticus gallicus běžník smrkový

Xysticus kempeleni běžník Kempelenův

Xysticus kochi běžník Kochův

Xysticus lanio běžník poutavý

Xysticus lineatus běžník bylinný

Xysticus luctator běžník doubravní

Xysticus luctuosus běžník lesní

Xysticus ninnii běžník lesostepní

Xysticus obscurus běžník horský

Xysticus robustus běžník velký

Xysticus sabulosus běžník pestrý

Xysticus striatipes běžník vřesovištní

Xysticus ulmi běžník mokřadní

Zelotes aeneus skálovka kovová

Zelotes apricorum skálovka hajní

Zelotes atrocaeruleus skálovka zoubkovaná

Zelotes aurantiacus skálovka oranžová

Zelotes caucasicus skálovka kavkazská

Zelotes clivicola skálovka cibulová

Zelotes electus skálovka dvoubarvá

Zelotes erebeus skálovka řemínková

Zelotes exiguus skálovka malá

Zelotes gracilis skálovka štíhlá

Zelotes latreillei skálovka Latreilleiova

Zelotes longipes skálovka dlouhonohá

Zelotes petrensis skálovka otazníková

Zelotes puritanus skálovka pustinná

Zelotes pygmaeus skálovka trpasličí

Zelotes segrex skálovka vydělená

Zelotes subterraneus skálovka zemní

Zilla diodia křižák hajní

Zodarion germanicum mravčík obecný

Zodarion italicum mravčík italský

Zodarion rubidum mravčík skalní

Zora armillata zora náramková

Zora distincta zora pestrá

Zora manicata zora pustinná

Zora nemoralis zora hajní

Zora parallela zora severská

Zora pardalis zora pardálí

Zora silvestris zora lesní

Zora spinimana zora obecná

Zygiella atrica křižák stříbřitý

Zygiella x-notata křižák okenní

V ČR je zaznamenán výskyt 853 druhů pavouků.

Seznam z roku 2002 J. Buchara a V. Růžičky čítající 830 pavouků se v roce 2006 zvýšil o dalších 18 položek (doplněno 20 druhů a vyřazeny 2).

V roce 2007 je tento seznam znovu doplněn o nově nalezené druhy:

Porrhomma profundum
plachetnatka hlubinná
(Linyphiidae).

Uloborus plumipes
pakřižák chluponohý
(Uloboridae).

Achaearanea tabulata
snovačka stolová
(Theridiidae).

Do seznamu byl navíc zařazen další druh — Triaeris stenaspis (vzokan americký) z čeledi Oonopidae, jehož nedávný výskyt v ČR dokládá Rudolf Macek.

V r. 2008 Mgr. Milan Řezáč rozlišil od druhu Eresus kollari (syn. cinnaberinus) nový druh Eresus moravicus.

Česká arachnologická společnost vydala v roce 2008 přehodnocený seznam.
Druny vyřazené: Psilochorus simoni, Triaeris stenaspis,
Druny zařazené: Dysdera lantosquensis,


Aktualizace jmen pavouků WSC v9.5:

Theridiidae

Achaearanea lunata →
Parasteatoda lunata

Achaearanea riparia →
Cryptachaea riparia

Achaearanea simulans →
Parasteatoda simulans

Achaearanea tabulata →
Parasteatoda tabulata

Anelosimus vittatus →
Selimus vittatus

Theridion blackwalli →
Sardinidion blackwalli

Theridion conigerum →
Achaeridion conigerum

Theridion impressum →
Phylloneta impressa

Theridion sisyphium →
Phylloneta sisyphia

Theridion ohlerti →
Ohlertidion ohlerti

rod Keijia byl přejmenován na Platnickina

Keijia tincta →
Platnickina tincta

Linyphiidae

Centromerus unidentatus →
Centromerus arcanus

Trichoncus simoni →
Trichoncyboides simoni

Trichopterna cito →
Trichopternoides cito

Troxochrus nasutus →
Nusoncus nasutus

Liocranidae

Liocranum rutilans →
Sagana rutilans


Aktualizace jmen pavouků WSC v9.0:

Eresidae

Eresus cinnaberinus →
Eresus kollari
Eresus moravicus

Linyphiidae

Lepthyphantes keyserlingi →
Ipa keyserlingi

Lepthyphantes quadrimaculatus →
Ipa terrenus


Aktualizace jmen pavouků WSC v8.5:

beze změn

Aktualizace jmen pavouků WSC v8.0:

Theridiidae

Achaearanea tepidariorum →
Parasteatoda tepidariorum

Agelenidae

Agelena gracilens →
Allagelena gracilens


Aktualizace jmen pavouků WSC v7.5:

Theridiidae

Achaearanea ohlerti →
Theridion ohlerti

Anelosimus aulicus →
Kochiura aulica

Dipoena inornata →
Phycosoma inornatum

Dipoena prona →
Lasaeola prona

Theridion tinctum →
Keijia tincta

Linyphiidae

Bolyphantes index →
Bolephthyphantes index

Lepthyphantes alacris →
Tenuiphantes alacris

Lepthyphantes alutacius →
Palliduphantes alutacius

Lepthyphantes angulatus →
Oryphantes angulatus

Lepthyphantes angulipalpis →
Anguliphantes angulipalpis

Lepthyphantes arciger →
Mansuphantes arciger

Lepthyphantes cristatus →
Tenuiphantes cristatus

Lepthyphantes crucifer →
Incestophantes crucifer

Lepthyphantes decolor →
Improphantes decolor

Lepthyphantes expunctus →
Agnyphantes expunctus

Lepthyphantes flavipes →
Tenuiphantes flavipes

Lepthyphantes geniculatus →
Improphantes geniculatus

Lepthyphantes improbulus →
Improphantes improbulus

Lepthyphantes insignis →
Palliduphantes insignis

Lepthyphantes lephthyphantiformis →
Formiphantes lephthyphantiformis

Lepthyphantes mansuetus →
Mansuphantes mansuetus

Lepthyphantes mengei →
Tenuiphantes mengei

Lepthyphantes mughi →
Mughiphantes mughi

Lepthyphantes nanus →
Canariphantes nanus

Lepthyphantes nitidus →
Improphantes nitidus

Lepthyphantes obscurus →
Obscuriphantes obscurus

Lepthyphantes pallidus →
Palliduphantes pallidus

Lepthyphantes pulcher →
Mughiphantes pulcher

Lepthyphantes tenebricola →
Tenuiphantes tenebricola

Lepthyphantes tenuis →
Tenuiphantes tenuis

Lepthyphantes tripartitus →
Anguliphantes tripartitus

Lepthyphantes zimmermanni →
Tenuiphantes zimmermanni

Araneidae

Zygiella montana →
Parazygiella montana

Zygiella stroemi →
Stroemiellus stroemi

Lycosidae

rod Tricca byl bez náhrady zrušen a jednotlivé druhy rozřazeny do ostatních rodů

Tricca lutetiana →
Arctosa lutetiana

Agelenidae

Tegenaria campestris →
Malthonica campestris

Tegenaria ferruginea →
Malthonica ferruginea

Tegenaria silvestris →
Malthonica silvestris

Amaurobiidae

Coelotes inermis →
Eurocoelotes inermis

Clubionidae

rod Cheiracanthium převeden do čeledi Miturgidae

Liocranidae

rod Phrurolithus byl převeden do čeledi Corinnidae — hlavounovití

Agraecina striata →
Liocranoeca striata

Gnaphosidae

Poecilochroa conspicua →
Kishidaia conspicua

Zelotes declinans →
Zelotes segrex

Heteropodidae

čeleď přejmenována na Sparassidae

Thomisidae

Misumenops tricuspidatus →
Ebrechtella tricuspidata

Ozyptila blackwalli →
Cozyptila blackwalli

Salticidae

Marpissa canestrinii →
Mendoza canestrinii

Phlegra festiva →
Asianellus festivus

Pseudicius epiblemoides →
Afraflacilla epiblemoides

Synageles lepidus →
Synageles subcingulatus


OBSAH RŮZNÉ:

Zajímavosti ze světa pavouků - články převzaté převážně z jiných zdrojů

Seznam pavouků ČR aktualizovaný podle "The World Spider Catalog" setříděný

SYSTEMATICKY
PODLE LATINSKÝCH JMEN
PODLE ČESKÝCH JMEN

Nikdo nezná všechno, pomoci může

SLOVNÍČEK VÝRAZŮ

Abecední seznam všech pavouků publikovaných na Araneariu setříděný podle

LATINSKÝCH JMEN
ČESKÝCH JMEN

PŘI POTÍŽÍCH:

Vyskytla-li se na stránkách chyba, kontaktujte prosím webmastera

Nezobrazují-li se vám stránky korektně, vyzkoušejte


ARANEARIUM NA VAŠEM WEBU

Podpořte Aranearium.cz, umístěním ikony na vašem webu.

Aranearium.cz

PARTNEŘI

Everything you ever wanted to know about spidersOSTATNÍ ODKAZY: IQ999 Výchozí stránka Mapa webu Návštěvní kniha E-mail Vyhledat na Araneariu Nastavení webu Formát pro tisk English English


NAVIGACE: hlavní stránka » různé » seznam pavouků ČR setříděný latinsky

aktualizováno: 9. 2. 2023

created & designed by IQ999™  © 2002−2023