aranearium.cz

Seznam pavouků české republiky r. 2009

jména jsou aktualizována podle

The World Spider Catalog, Version 9.5
by Norman I. Platnick (2009)

Setřídění podle českých jmen

Anapa buková comaroma simoni

Běžník bažinný ozyptila brevipes

Běžník Blackwallův cozyptila blackwalli

Běžník bylinný xysticus lineatus

Běžník člunkový tmarus stellio

Běžník dlouhoostný xysticus ferrugineus

Běžník doubravní xysticus luctator

Běžník drnový ozyptila rauda

Běžník dubový diaea livens

Běžník dvoupruhý xysticus bifasciatus

Běžník Embrikův xysticus embriki

Běžník hlínový ozyptila scabricula

Běžník hnědý xysticus acerbus

Běžník horský xysticus obscurus

Běžník Kempelenův xysticus kempeleni

Běžník keřový xysticus audax

Běžník Kochův xysticus kochi

Běžník kopretinový misumena vatia

Běžník květomilný thomisus onustus

Běžník lesní xysticus luctuosus

Běžník lesostepní xysticus ninnii

Běžník lichoběžníkovitý pistius truncatus

Běžník listový ebrechtella tricuspidata

Běžník lužní ozyptila praticola

Běžník Melloteeův heriaeus mellotteei

Běžník mokřadní xysticus ulmi

Běžník obecný xysticus cristatus

Běžník pestrý xysticus sabulosus

Běžník plochý coriarachne depressa

Běžník pocestný xysticus erraticus

Běžník poutavý xysticus lanio

Běžník prostý ozyptila simplex

Běžník skvostný synema globosum

Běžník smrkový xysticus gallicus

Běžník stepní ozyptila claveata

Běžník suchopárový ozyptila atomaria

Běžník tmavý ozyptila pullata

Běžník trávový heriaeus graminicola

Běžník velký xysticus robustus

Běžník větvový tmarus piger

Běžník vlhkomilný ozyptila trux

Běžník vřesovištní xysticus striatipes

Běžník zelený diaea dorsata

Cedivečka černá dictyna latens

Cedivečka doubravní nigma flavescens

Cedivečka hnědá lathys stigmatisata

Cedivečka kroužkovaná lathys humilis

Cedivečka mečovitá brommella falcigera

Cedivečka menší dictyna pusilla

Cedivečka Millerova altella biuncata

Cedivečka nejmenší archaeodictyna minutissima

Cedivečka Nielsenova lathys nielseni

Cedivečka obecná dictyna arundinacea

Cedivečka plotová dictyna uncinata

Cedivečka pobřežní argenna patula

Cedivečka sousedská dictyna vicina

Cedivečka srpovitá emblyna annulipes

Cedivečka stepní archaeodictyna consecuta

Cedivečka Szabova dictyna szaboi

Cedivečka tmavá argenna subnigra

Cedivečka velká dictyna maior

Cedivečka Walckenaerova nigma walckenaeri

Cedivečka zápřední dictyna civica

Cedivka domovní amaurobius ferox

Cedivka Erberova amaurobius erberi

Cedivka hajní amaurobius jugorum

Cedivka lesní callobius claustrarius

Cedivka podkorní amaurobius fenestralis

Čelistnatka keřová tetragnatha dearmata

Čelistnatka Listerova pachygnatha listeri

Čelistnatka mokřadní pachygnatha degeeri

Čelistnatka obojživelná pachygnatha clercki

Čelistnatka perleťová tetragnatha montana

Čelistnatka ptačí tetragnatha obtusa

Čelistnatka rákosní tetragnatha extensa

Čelistnatka rákosová tetragnatha striata

Čelistnatka stromová tetragnatha pinicola

Čelistnatka šošonská tetragnatha shoshone

Čelistnatka tmavá tetragnatha nigrita

Hlavoun lesní phrurolithus minimus

Hlavoun obecný phrurolithus festivus

Hlavoun stepní phrurolithus pullatus

Hlavoun Szilyův phrurolithus szilyi

Hlavoun šírohlavý cetonana laticeps

Křižáček pobřežní theridiosoma gemmosum

Křižák borový araniella displicata

Křižák červený hypsosinga sanguinea

Křižák čtyřskvrnný araneus quadratus

Křižák dubový araniella opisthographa

Křižák dvouhrbý gibbaranea bituberculata

Křižák hajní zilla diodia

Křižák Herův hypsosinga heri

Křižák horský araniella alpica

Křižák hrbatý gibbaranea gibbosa

Křižák keřový larinioides patagiatus

Křižák lesklý singa nitidula

Křižák lesní parazygiella montana

Křižák luční mangora acalypha

Křižák mostní larinioides sclopetarius

Křižák mramorovaný araneus marmoreus

Křižák načervenalý araneus alsine

Křižák nenápadný araniella inconspicua

Křižák Nordmannův araneus nordmanni

Křižák obecný araneus diadematus

Křižák okenní zygiella x-notata

Křižák plachý larinioides suspicax

Křižák podkorní nuctenea umbratica

Křižák pruhovaný argiope bruennichi

Křižák příčnopruhý singa hamata

Křižák pýřitý agalenatea redii

Křižák rákosní larinioides cornutus

Křižák rašelinný nuctenea silvicultrix

Křižák rudohnědý larinioides ixobolus

Křižák skvostný aculepeira ceropegia

Křižák smrkový gibbaranea omoeda

Křižák Stroemův stroemiellus stroemi

Křižák stromový araneus saevus

Křižák stříbřitý zygiella atrica

Křižák Sturmův araneus sturmi

Křižák trnečkový cercidia prominens

Křižák trojlaločný cyclosa oculata

Křižák trojtečný araneus triguttatus

Křižák trpasličí hypsosinga pygmaea

Křižák Ullrichův gibbaranea ullrichi

Křižák velký araneus angulatus

Křižák vířivý cyclosa conica

Křižák vřesový hypsosinga albovittata

Křižák zelený araniella cucurbitina

Lepovka jižní scytodes thoracica

Listovník bažinný tibellus maritimus

Listovník Bucharův philodromus buchari

Listovník drnový thanatus formicinus

Listovník keřový philodromus collinus

Listovník lesostepní thanatus sabulosus

Listovník mokřadní thanatus striatus

Listovník obecný philodromus cespitum

Listovník písečný thanatus arenarius

Listovník plochý philodromus margaritatus

Listovník plochý philodromus marmoratus

Listovník podkorní philodromus fuscomarginatus

Listovník rezavý philodromus rufus

Listovník rozličný philodromus dispar

Listovník skvrnitý philodromus albidus

Listovník stepní thanatus atratus

Listovník strakatý philodromus histrio

Listovník štíhlý tibellus oblongus

Listovník trávový tibellus macellus

Listovník větvový philodromus emarginatus

Listovník vrásčitý philodromus praedatus

Listovník vřesovištní thanatus pictus

Listovník záhadný philodromus poecilus

Listovník zlatolesklý philodromus aureolus

Lovčík hajní pisaura mirabilis

Lovčík mokřadní dolomedes plantarius

Lovčík vodní dolomedes fimbriatus

Maloočka smaragdová micrommata virescens

Meta jeskynní metellina merianae

Meta Mengeova metellina mengei

Meta podzimní metellina segmentata

Meta temnostní meta menardi

Mikarie bělostuhá micaria albovittata

Mikarie berlovitá micaria guttulata

Mikarie duhová micaria dives

Mikarie kmenová micaria subopaca

Mikarie kovová micaria aenea

Mikarie Lenzova micaria lenzi

Mikarie mravencovitá micaria formicaria

Mikarie pospolitá micaria sociabilis

Mikarie slezská micaria silesiaca

Mikarie travní micaria pulicaria

Mikarie třpytná micaria fulgens

Mikarie záhadná micaria nivosa

Mravčík italský zodarion italicum

Mravčík obecný zodarion germanicum

Mravčík skalní zodarion rubidum

Mysmena horská trogloneta granulum

Mysmena Jobova mysmenella jobi

Ostník Cambridgeův ero cambridgei

Ostník hrbolkový ero tuberculata

Ostník pavoukožravý ero furcata

Ostník šestiskvrnný ero aphana

Pacedivečka mravencomilná mastigusa arietina

Pacedivečka podzimní cicurina cicur

Pakřižák chluponohý uloborus plumipes

Pakřižák smrkový hyptiotes paradoxus

Pakřižák Walckenaerův uloborus walckenaerius

Papříčnatka lesní cryphoeca silvicola

Paslíďák keřový oxyopes ramosus

Pavučenka bahnomilná araeoncus crassiceps

Pavučenka Baumova asthenargus helveticus

Pavučenka bažinná erigonella ignobilis

Pavučenka bezzubá gongylidiellum edentatum

Pavučenka bradatá diplocephalus cristatus

Pavučenka Brittenova satilatlas britteni

Pavučenka břehová baryphyma pratense

Pavučenka buková saloca diceros

Pavučenka čepovitá walckenaeria corniculans

Pavučenka černá dicymbium nigrum

Pavučenka červená trematocephalus cristatus

Pavučenka červenavá gonatium rubellum

Pavučenka číškovitá dismodicus elevatus

Pavučenka Dahlova hypsocephalus dahli

Pavučenka dírkatá asthenargus perforatus

Pavučenka dlouhočelá entelecara congenera

Pavučenka dlouhonohá lessertia dentichelis

Pavučenka dlouhovlasá trichoncoides piscator

Pavučenka doubravní panamomops latifrons

Pavučenka droboučká minyriolus pusillus

Pavučenka dubová walckenaeria simplex

Pavučenka důlečkovaná pelecopsis parallela

Pavučenka důlkovaná ceratinella scabrosa

Pavučenka dvojzubá diplocentria bidentata

Pavučenka dvoubarvá tmeticus affinis

Pavučenka dvoučelá dismodicus bifrons

Pavučenka dvouhlavá entelecara acuminata

Pavučenka dvouhlavá thyreosthenius biovatus

Pavučenka dvoulaločná hypomma bituberculatum

Pavučenka dýkovitá gonatium hilare

Pavučenka dýmková walckenaeria antica

Pavučenka Fageova panamomops fagei

Pavučenka Falconerova jacksonella falconeri

Pavučenka galská maso gallicus

Pavučenka Hackmanova trichoncus hackmani

Pavučenka hákovitá asthenargus paganus

Pavučenka Hellerova diplocephalus helleri

Pavučenka hlaváč walckenaeria capito

Pavučenka hrabanková micrargus herbigradus

Pavučenka hrbatá oedothorax gibbosus

Pavučenka hřivnatá gnathonarium dentatum

Pavučenka hučková micrargus subaequalis

Pavučenka hvozdní abacoproeces saltuum

Pavučenka chocholkovitá walckenaeria monoceros

Pavučenka Jägerova erigone jaegeri

Pavučenka Jarmilina erigonoplus jarmilae

Pavučenka jarní walckenaeria vigilax

Pavučenka jednorohá walckenaeria unicornis

Pavučenka karpatská pocadicnemis carpathica

Pavučenka klanohlavá diplocephalus latifrons

Pavučenka klíšťkovitá styloctetor stativus

Pavučenka Kochova walckenaeria kochi

Pavučenka krátká ceratinella brevis

Pavučenka krátkočelá entelecara omissa

Pavučenka krátkonohá ceratinella brevipes

Pavučenka Kratochvílova kratochviliella bicapitata

Pavučenka kruhová peponocranium orbiculatum

Pavučenka krvavá nematogmus sanguinolentus

Pavučenka Kulczynského saloca kulczynskii

Pavučenka kulohlavá parapelecopsis nemoralis

Pavučenka kulonohá erigonoplus globipes

Pavučenka lachtaní savignia frontata

Pavučenka lesní tapinocyba insecta

Pavučenka lesostepní panamomops affinis

Pavučenka létavá erigone atra

Pavučenka listová diplocephalus picinus

Pavučenka lulková walckenaeria alticeps

Pavučenka lužní collinsia distincta

Pavučenka malooká acartauchenius scurrilis

Pavučenka mechová silometopus elegans

Pavučenka Mengeova pelecopsis mengei

Pavučenka Millerova entelecara obscura

Pavučenka mravenčí evansia merens

Pavučenka nejmenší tapinocyboides pygmaeus

Pavučenka nenápadná panamomops inconspicuus

Pavučenka nevýrazná tapinocyba affinis

Pavučenka nosatá nusoncus nasutus

Pavučenka noscovitá glyphesis servulus

Pavučenka obecná araeoncus humilis

Pavučenka okrajová metopobactrus ascitus

Pavučenka ostroostná microctenonyx subitaneus

Pavučenka ouškatá panamomops mengei

Pavučenka palcovitá gongylidiellum latebricola

Pavučenka periskopická walckenaeria acuminata

Pavučenka písečná mecynargus foveatus

Pavučenka plachetnatková hylyphantes graminicola

Pavučenka plavá hypomma fulvum

Pavučenka plochohlavá entelecara erythropus

Pavučenka ploskonosá mecopisthes silus

Pavučenka pobřežní oedothorax agrestis

Pavučenka podivná gonatium paradoxum

Pavučenka potoční oedothorax gibbifer

Pavučenka prosedlaná walckenaeria atrotibialis

Pavučenka půvabná mioxena blanda

Pavučenka Reussova silometopus reussi

Pavučenka rolní oedothorax apicatus

Pavučenka rubínová gonatium rubens

Pavučenka rudonohá gongylidium rufipes

Pavučenka růžkatá panamomops sulcifrons

Pavučenka římská styloctetor romanus

Pavučenka severská mecynargus morulus

Pavučenka sfingová trichopternoides cito

Pavučenka Simonova trichoncyboides simoni

Pavučenka sítinná pocadicnemis juncea

Pavučenka slatinná carorita limnaea

Pavučenka smyčkovitá pocadicnemis pumila

Pavučenka spirálová walckenaeria obtusa

Pavučenka srnčí hypomma cornutum

Pavučenka srstnatá lasiargus hirsutus

Pavučenka stěhovavá tiso vagans

Pavučenka stejnoostná oedothorax fuscus

Pavučenka stupínkatá cinetata gradata

Pavučenka suchomilná trichoncus affinis

Pavučenka sukovitá walckenaeria nodosa

Pavučenka Sundevallova maso sundevalli

Pavučenka suťová wubanoides uralensis

Pavučenka širokostuhá micrargus georgescuae

Pavučenka štěrbinková typhochrestus digitatus

Pavučenka štětcovitá moebelia penicillata

Pavučenka štíhlá walckenaeria dysderoides

Pavučenka štítová pelecopsis radicicola

Pavučenka tečkovaná lophomma punctatum

Pavučenka tenkozubá micrargus apertus

Pavučenka Thorellova trichopterna thorelli

Pavučenka tlustonohá dicymbium tibiale

Pavučenka tmavá cnephalocotes obscurus

Pavučenka trnohřbetá prinerigone vagans

Pavučenka trojtrnná diplocephalus permixtus

Pavučenka ušatá trichoncus auritus

Pavučenka velkonosá walckenaeria cucullata

Pavučenka větší ceratinella maior

Pavučenka vidlicová tapinocyba biscissa

Pavučenka vidlohlavá walckenaeria furcillata

Pavučenka viklanovitá walckenaeria mitrata

Pavučenka vlhkomilná walckenaeria nudipalpis

Pavučenka vlnková gongylidiellum murcidum

Pavučenka vlnková gongylidiellum vivum

Pavučenka vrbová diplocephalus dentatus

Pavučenka vrchovištní semljicola faustus

Pavučenka vroubená minicia marginella

Pavučenka vtlačená oedothorax retusus

Pavučenka výčnělková metopobactrus prominulus

Pavučenka vývrtková hylyphantes nigritus

Pavučenka vztyčnohlavá peponocranium praeceps

Pavučenka Widerova ceratinella wideri

Pavučenka zahradní troxochrus scabriculus

Pavučenka zahrocená walckenaeria cuspidata

Pavučenka zakrojená pelecopsis elongata

Pavučenka zimní erigonella hiemalis

Pavučenka zoubkatá erigone dentipalpis

Pavučenka žlutavá thyreosthenius parasiticus

Pavučenka žlutonohá entelecara flavipes

Plachetnatka bahenní centromerus semiater

Plachetnatka bažinná taranucnus setosus

Plachetnatka běžná bathyphantes parvulus

Plachetnatka bičovitá microlinyphia pusilla

Plachetnatka bledá palliduphantes alutacius

Plachetnatka borová incestophantes crucifer

Plachetnatka borůvková agnyphantes expunctus

Plachetnatka břehová leptorhoptrum robustum

Plachetnatka Bucharova bathyphantes simillimus buchari

Plachetnatka buková centromerus silvicola

Plachetnatka bystřinná porrhomma convexum

Plachetnatka Cambridgeova porrhomma cambridgei

Plachetnatka Campbellova porrhomma campbelli

Plachetnatka Carpenterova macrargus carpenteri

Plachetnatka čtyřskvrnná ipa quadrimaculatus

Plachetnatka dlouhozubá tapinopa longidens

Plachetnatka domácí megalepthyphantes nebulosus

Plachetnatka drobná maro minutus

Plachetnatka drobnooká porrhomma microphthalmum

Plachetnatka dutinková porrhomma microcavense

Plachetnatka dutinová midia midas

Plachetnatka dýkovitá lepthyphantes notabilis

Plachetnatka hákovitá drepanotylus uncatus

Plachetnatka hbitá microlinyphia impigra

Plachetnatka hlubinná porrhomma profundum

Plachetnatka horská oreoneta tatrica

Plachetnatka chlumní centromerus sellarius

Plachetnatka jablková improphantes nitidus

Plachetnatka jarní neriene clathrata

Plachetnatka jazýčková diplostyla concolor

Plachetnatka jeskynní porrhomma egeria

Plachetnatka karová bathyphantes similis

Plachetnatka kavernová centromerus cavernarum

Plachetnatka keřová linyphia triangularis

Plachetnatka Keyserlingova ipa keyserlingi

Plachetnatka kmenová meioneta innotabilis

Plachetnatka kořenová bolephthyphantes index

Plachetnatka kotvovitá tenuiphantes tenuis

Plachetnatka Kratochvílova theonina kratochvili

Plachetnatka kroužkovaná megalepthyphantes collinus

Plachetnatka krtčí palliduphantes insignis

Plachetnatka křížová poeciloneta variegata

Plachetnatka křovinná frontinellina frutetorum

Plachetnatka kupolovitá neriene radiata

Plachetnatka kuželová bolyphantes alticeps

Plachetnatka ladná centromerita concinna

Plachetnatka Lehtinenova maro lehtineni

Plachetnatka Leruthova centromerus leruthi

Plachetnatka lesní centromerus sylvaticus

Plachetnatka listová microneta viaria

Plachetnatka lopatková lepthyphantes nodifer

Plachetnatka luční meioneta mollis

Plachetnatka lužní porrhomma lativelum

Plachetnatka makadlová agyneta cauta

Plachetnatka malá maro lepidus

Plachetnatka malooká pseudomaro aenigmaticus

Plachetnatka mateřídoušková centromerus capucinus

Plachetnatka Mengeova tenuiphantes mengei

Plachetnatka Millerova meioneta milleri

Plachetnatka močálová hilaira excisa

Plachetnatka mokřadní agyneta subtilis

Plachetnatka mokřinná bathyphantes approximatus

Plachetnatka montánní centromerus pabulator

Plachetnatka moravská porrhomma omissum

Plachetnatka mravenčí syedra myrmicarum

Plachetnatka Mughova mughiphantes mughi

Plachetnatka myší formiphantes lephthyphantiformis

Plachetnatka nákorní drapetisca socialis

Plachetnatka nepatrná maro sublestus

Plachetnatka noční mughiphantes pulcher

Plachetnatka novozélandská ostearius melanopygius

Plachetnatka obecná meioneta rurestris

Plachetnatka pařezová labulla thoracica

Plachetnatka pentlicovitá mansuphantes mansuetus

Plachetnatka pětiúhlá saaristoa abnormis

Plachetnatka pilovitá centromerus serratus

Plachetnatka písečná centromerus prudens

Plachetnatka pískovcová bathyphantes simillimus

Plachetnatka plavá scotargus pilosus

Plachetnatka pobřežní kaestneria pullata

Plachetnatka podkorní porrhomma oblitum

Plachetnatka podzemní improphantes improbulus

Plachetnatka podzimní helophora insignis

Plachetnatka pochvatá oreonetides vaginatus

Plachetnatka potoční kaestneria torrentum

Plachetnatka pozemní tenuiphantes cristatus

Plachetnatka prosedlaná agyneta conigera

Plachetnatka přízemní floronia bucculenta

Plachetnatka rákosní donacochara speciosa

Plachetnatka rašeliništní oryphantes angulatus

Plachetnatka rašelinná agyneta decora

Plachetnatka rohatá sintula corniger

Plachetnatka roklinová porrhomma pallidum

Plachetnatka Rosenhauerova porrhomma rosenhaueri

Plachetnatka rudohnědá macrargus rufus

Plachetnatka různobrvá heterotrichoncus pusillus

Plachetnatka různotrnná allomengea vidua

Plachetnatka růžkatá obscuriphantes obscurus

Plachetnatka rybniční bathyphantes setiger

Plachetnatka řemínková centromerus levitarsis

Plachetnatka Saaristova megalepthyphantes pseudocollinus

Plachetnatka skalní lepthyphantes leprosus

Plachetnatka skrytá centromerus arcanus

Plachetnatka skvrnitá stemonyphantes lineatus

Plachetnatka smrčinová mansuphantes arciger

Plachetnatka smrčková stemonyphantes conspersus

Plachetnatka smrková neriene emphana

Plachetnatka srdíčková sisicus apertus

Plachetnatka stepní improphantes geniculatus

Plachetnatka stinná tenuiphantes tenebricola

Plachetnatka stužkovitá centromerus dilutus

Plachetnatka suchomilná centromerus incilium

Plachetnatka suchopárová meioneta simplicitarsis

Plachetnatka Svatoňova anguliphantes tripartitus

Plachetnatka štěrbinovitá notioscopus sarcinatus

Plachetnatka štětcovitá tallusia experta

Plachetnatka štětinatá centromerita bicolor

Plachetnatka štětkovitá allomengea scopigera

Plachetnatka tavolníková porrhomma montanum

Plachetnatka temnostní porrhomma myops

Plachetnatka teplomilná linyphia tenuipalpis

Plachetnatka Thalerova pseudocarorita thaleri

Plachetnatka tlustotrnná lepthyphantes minutus

Plachetnatka tmavá bathyphantes nigrinus

Plachetnatka tmavohnědá porrhomma pygmaeum

Plachetnatka trávní meioneta equestris

Plachetnatka trávomilná neriene furtiva

Plachetnatka trávová meioneta affinis

Plachetnatka trnonohá porrhomma errans

Plachetnatka trnozubá anguliphantes angulipalpis

Plachetnatka trojlaločná centromerus brevivulvatus

Plachetnatka trojúhlá saaristoa firma

Plachetnatka trpasličí canariphantes nanus

Plachetnatka útlá syedra gracilis

Plachetnatka velká neriene montana

Plachetnatka větvitá agyneta ramosa

Plachetnatka vidlicová pityohyphantes phrygianus

Plachetnatka vlhkomilná bathyphantes gracilis

Plachetnatka vlnopruhá neriene peltata

Plachetnatka vraní theonina cornix

Plachetnatka vrchovištní aphileta misera

Plachetnatka záhadná centromerus persimilis

Plachetnatka zahradní linyphia hortensis

Plachetnatka zebrovaná improphantes decolor

Plachetnatka Zimmermannova tenuiphantes zimmermanni

Plachetnatka zobákovitá kaestneria dorsalis

Plachetnatka zoubkatá meioneta fuscipalpa

Plachetnatka zrníčková meioneta saxatilis

Plachetnatka zvonečková tenuiphantes alacris

Plachetnatka žlutá palliduphantes pallidus

Plachetnatka žlutavá bolyphantes luteolus

Plachetnatka žlutonohá tenuiphantes flavipes

Pokoutník domácí tegenaria domestica

Pokoutník hajní histopona torpida

Pokoutník lesní malthonica silvestris

Pokoutník nálevkovitý agelena labyrinthica

Pokoutník ocasatý textrix denticulata

Pokoutník polní malthonica campestris

Pokoutník stájový malthonica ferruginea

Pokoutník stepní tegenaria agrestis

Pokoutník štíhlý allagelena gracilens

Pokoutník tmavý tegenaria atrica

Příčnatka bažinná antistea elegans

Příčnatka drobná hahnia pusilla

Příčnatka horská hahnia montana

Příčnatka hřebínková hahnia ononidum

Příčnatka pestrá hahnia picta

Příčnatka stepní hahnia nava

Příčnatka tmavá hahnia difficilis

Příčnatka žlutavá hahnia helveola

Punčoškář horský coelotes atropos

Punčoškář lesní eurocoelotes inermis

Punčoškář zemní coelotes terrestris

Segestra skalní segestria bavarica

Segestra šestioká segestria senoculata

Skákavka bažinná sitticus caricis

Skákavka bělovlasá euophrys frontalis

Skákavka bělovousá talavera petrensis

Skákavka borová dendryphantes hastatus

Skákavka bronzová heliophanus aeneus

Skákavka Canestriniova mendoza canestrinii

Skákavka černá evarcha arcuata

Skákavka černovlasá sitticus atricapillus

Skákavka člunková evarcha laetabunda

Skákavka drápkatá talavera aperta

Skákavka dubová afraflacilla epiblemoides

Skákavka dvoubarevná carrhotus xanthogramma

Skákavka dvoutečná sitticus penicillatus

Skákavka hladká neon levis

Skákavka kmenová pseudeuophrys erratica

Skákavka kovová heliophanus patagiatus

Skákavka křížová pellenes tripunctatus

Skákavka lesklá heliophanus dubius

Skákavka linková heliophanus lineiventris

Skákavka listová pellenes nigrociliatus

Skákavka masková sitticus saxicola

Skákavka měděná heliophanus cupreus

Skákavka mechová neon reticulatus

Skákavka Millerova talavera milleri

Skákavka mokřadní neon valentulus

Skákavka mravencovitá leptorchestes berolinensis

Skákavka mravenčí myrmarachne formicaria

Skákavka nepatrná neon rayi

Skákavka nosatcová ballus chalybeius

Skákavka obecná evarcha falcata

Skákavka okenní sitticus pubescens

Skákavka opásaná synageles subcingulatus

Skákavka písčinná sitticus dzieduszyckii

Skákavka plotní sitticus terebratus

Skákavka podkorní pseudicius encarpatus

Skákavka pospolná sitticus floricola

Skákavka pozemní sitticus saltator

Skákavka protáhlá synageles hilarulus

Skákavka pruhovaná salticus scenicus

Skákavka rákosní marpissa radiata

Skákavka rašelinná heliophanus dampfi

Skákavka rudopásá philaeus chrysops

Skákavka skalní sitticus rupicola

Skákavka skleníková hasarius adansoni

Skákavka sličná marpissa pomatia

Skákavka sosnová macaroeris nidicolens

Skákavka stepní pseudeuophrys obsoleta

Skákavka stromová salticus cingulatus

Skákavka stužkovitá phlegra fasciata

Skákavka šedá sitticus distinguendus

Skákavka šedopruhá phlegra cinereofasciata

Skákavka štíhlá synageles venator

Skákavka teplomilná asianellus festivus

Skákavka Thorellova talavera thorelli

Skákavka tlustonohá sibianor aurocinctus

Skákavka tmavá chalcoscirtus brevicymbialis

Skákavka totemová dendryphantes rudis

Skákavka ulitová talavera aequipes

Skákavka úzká marpissa nivoyi

Skákavka úzkopásá phlegra bresnieri

Skákavka veliká marpissa muscosa

Skákavka Westringova talavera parvistyla

Skákavka zebrovitá salticus zebraneus

Skákavka zední pseudeuophrys lanigera

Skákavka Zimmermannova sitticus zimmermanni

Skákavka zlatavá heliophanus auratus

Skákavka znamenaná aelurillus v-insignitus

Skákavka žlutonohá heliophanus flavipes

Skálovka bažinná gnaphosa microps

Skálovka brýlová drassyllus pumilus

Skálovka cibulová zelotes clivicola

Skálovka černá trachyzelotes pedestris

Skálovka červená urozelotes rusticus

Skálovka česká haplodrassus bohemicus

Skálovka čtyřskvrnná scotophaeus quadripunctatus

Skálovka dalmatská haplodrassus dalmatensis

Skálovka dlouhonohá zelotes longipes

Skálovka domácí scotophaeus scutulatus

Skálovka doubravní gnaphosa inconspecta

Skálovka drobná haplodrassus minor

Skálovka dvoubarvá zelotes electus

Skálovka hajní zelotes apricorum

Skálovka horská gnaphosa badia

Skálovka hvozdní haplodrassus cognatus

Skálovka kavkazská zelotes caucasicus

Skálovka kovová zelotes aeneus

Skálovka laponská gnaphosa lapponum

Skálovka Latreilleiova zelotes latreillei

Skálovka lesní haplodrassus silvestris

Skálovka malá zelotes exiguus

Skálovka měděná drassodes cupreus

Skálovka menší drassyllus pusillus

Skálovka močálová haplodrassus moderatus

Skálovka mokřadní gnaphosa nigerrima

Skálovka mravencožravá callilepis nocturna

Skálovka opásaná aphantaulax cincta

Skálovka oranžová zelotes aurantiacus

Skálovka otazníková zelotes petrensis

Skálovka ozubená haplodrassus kulczynskii

Skálovka podkorní gnaphosa montana

Skálovka popelavá berlandina cinerea

Skálovka pustinná zelotes puritanus

Skálovka pýřitá drassodes pubescens

Skálovka řemínková zelotes erebeus

Skálovka Schuszterova callilepis schuszteri

Skálovka smuteční gnaphosa lugubris

Skálovka Sörensenova haplodrassus soerenseni

Skálovka stepní drassyllus praeficus

Skálovka stínomilná haplodrassus umbratilis

Skálovka suchomilná gnaphosa opaca

Skálovka suťová echemus angustifrons

Skálovka šedá haplodrassus signifer

Skálovka šestitečná phaeocedus braccatus

Skálovka štíhlá zelotes gracilis

Skálovka štítová sosticus loricatus

Skálovka trávostepní drassyllus vinealis

Skálovka trpasličí zelotes pygmaeus

Skálovka uherská cryptodrassus hungaricus

Skálovka úhledná kishidaia conspicua

Skálovka velká gnaphosa lucifuga

Skálovka vidlicová drassyllus villicus

Skálovka vlhkomilná drassyllus lutetianus

Skálovka vydělená zelotes segrex

Skálovka zemní zelotes subterraneus

Skálovka zoubkovaná zelotes atrocaeruleus

Skálovka žlutavá drassodes lapidosus

Skálovka žlutonohá gnaphosa bicolor

Sklípkánek černý atypus piceus

Sklípkánek hnědý atypus affinis

Sklípkánek pontický atypus muralis

Slíďák bahenní pirata tenuitarsis

Slíďák bažinný pirata piraticus

Slíďák bezpruhý pardosa sordidata

Slíďák borový alopecosa aculeata

Slíďák bradavčitý alopecosa solitaria

Slíďák břehový arctosa cinerea

Slíďák černobílý aulonia albimana

Slíďák červenavý xerolycosa miniata

Slíďák drápkatý trochosa ruricola

Slíďák dřevomilný acantholycosa lignaria

Slíďák dutinkový trochosa robusta

Slíďák dvoupruhý pardosa bifasciata

Slíďák hajní pardosa lugubris

Slíďák hájový pardosa alacris

Slíďák chladnomilný pardosa saltuaria

Slíďák chlumní pardosa saltans

Slíďák křovinný alopecosa trabalis

Slíďák ladní pardosa monticola

Slíďák lesní alopecosa taeniata

Slíďák lesostepní arctosa lutetiana

Slíďák levhartí arctosa leopardus

Slíďák luční pardosa palustris

Slíďák lužní pardosa prativaga

Slíďák malý pirata latitans

Slíďák menší pardosa pullata

Slíďák mokřadní pardosa amentata

Slíďák mokřinný pardosa paludicola

Slíďák ostnonohý acantholycosa norvegica

Slíďák pasekový alopecosa inquilina

Slíďák písečný arctosa perita

Slíďák pískomilný alopecosa psammophila

Slíďák pobřežní pirata knorri

Slíďák potápivý pirata piscatorius

Slíďák potoční pardosa morosa

Slíďák příbřežní pardosa agricola

Slíďák rašeliništní pirata uliginosus

Slíďák rašelinný pardosa sphagnicola

Slíďák rolní pardosa agrestis

Slíďák řemínkový pardosa riparia

Slíďák severský pardosa hyperborea

Slíďák Schmidtův alopecosa schmidti

Slíďák skvrnitý arctosa maculata

Slíďák slaništní pardosa maisa

Slíďák slunomilný alopecosa cursor

Slíďák smrčinový pardosa ferruginea

Slíďák suchomilný arctosa figurata

Slíďák suchopárový alopecosa striatipes

Slíďák Sulzerův alopecosa sulzeri

Slíďák světlinový xerolycosa nemoralis

Slíďák šedý alopecosa pulverulenta

Slíďák štětinatý trochosa spinipalpis

Slíďák tatarský lycosa singoriensis

Slíďák tečkovaný hygrolycosa rubrofasciata

Slíďák tlustonohý alopecosa cuneata

Slíďák tmavý alopecosa pinetorum

Slíďák úhorní alopecosa accentuata

Slíďák vlhkomilný pirata hygrophilus

Slíďák vrchovištní arctosa alpigena

Slíďák vřesovištní alopecosa fabrilis

Slíďák vřesový pardosa nigriceps

Slíďák Waglerův pardosa wagleri

Slíďák zahradní pardosa hortensis

Slíďák zemní trochosa terricola

Snovačka běloskvrnná steatoda albomaculata

Snovačka Blackwallova sardinidion blackwalli

Snovačka borová theridion pinastri

Snovačka Bösenbergova theridion boesenbergi

Snovačka břehová cryptachaea riparia

Snovačka černobřichá dipoena melanogaster

Snovačka černoskvrnná dipoena nigroreticulata

Snovačka černostrakatá theridion nigrovariegatum

Snovačka červenonohá dipoena erythropus

Snovačka domácí steatoda grossa

Snovačka doubravní paidiscura pallens

Snovačka drápkatá robertus ungulatus

Snovačka dvouskvrnná neottiura bimaculata

Snovačka hajní parasteatoda lunata

Snovačka hranatá episinus angulatus

Snovačka kalhotkatá dipoena braccata

Snovačka kaštanová steatoda castanea

Snovačka keřová theridion varians

Snovačka kmenová robertus truncorum

Snovačka kropenatá platnickina tincta

Snovačka kroužkonohá euryopis saukea

Snovačka kuželová achaeridion conigerum

Snovačka lesní robertus lividus

Snovačka líbezná neottiura suaveolens

Snovačka luční enoplognatha latimana

Snovačka malovaná theridion pictum

Snovačka mechová robertus neglectus

Snovačka mravencožravá lasaeola tristis

Snovačka nádvorní kochiura aulica

Snovačka nejmenší theonoe minutissima

Snovačka nezdobená phycosoma inornatum

Snovačka ostřicová enoplognatha caricis

Snovačka oválná enoplognatha ovata

Snovačka pečující phylloneta impressa

Snovačka pětitečná euryopis quinqueguttata

Snovačka pilovitá enoplognatha serratosignata

Snovačka pobřežní theridion hemerobium

Snovačka pokoutní steatoda bipunctata

Snovačka polní robertus arundineti

Snovačka proměnlivá rugathodes instabilis

Snovačka překrásná rugathodes bellicosus

Snovačka přímořská enoplognatha mordax

Snovačka půdní steatoda triangulosa

Snovačka rašeliništní ohlertidion ohlerti

Snovačka sehnutá lasaeola prona

Snovačka skalní theridion betteni

Snovačka skálová theridion melanurum

Snovačka skleníková parasteatoda tepidariorum

Snovačka skotská robertus scoticus

Snovačka smrčková phylloneta sisyphia

Snovačka srdčitá dipoena coracina

Snovačka stolová parasteatoda tabulata

Snovačka stromová theridion mystaceum

Snovačka stužkovitá selimus vittatus

Snovačka světlá euryopis laeta

Snovačka šálivá parasteatoda simulans

Snovačka tečkovaná crustulina guttata

Snovačka uťatá episinus truncatus

Snovačka vřesová simitidion simile

Snovačka východní steatoda meridionalis

Snovačka vykrojená euryopis episinoides

Snovačka vypouklá pholcomma gibbum

Snovačka vysokohlavá dipoena torva

Snovačka zdobená steatoda phalerata

Snovačka zemní enoplognatha thoracica

Snovačka žlutoskvrnná euryopis flavomaculata

Stepník černonohý eresus sandaliatus

Stepník moravský eresus moravicus

Stepník rudý eresus kollari

Stínomil lesní cybaeus angustiarum

Šestiočka karpatská dasumia carpathica

Šestiočka kaštanová dysdera erythrina.lantosquensis

Šestiočka obecná harpactea lepida

Šestiočka rudá dysdera erythrina

Šestiočka ryšavá harpactea rubicunda

Šestiočka stepní dysdera ninnii

Šestiočka štíhlá harpactea hombergi

Šestiočka uherská dysdera hungarica

Šestiočka velká dysdera crocata

Šplhalka keřová anyphaena accentuata

Šplhalka tmavá anyphaena furva

Temnomil sklepní nesticus cellulanus

Teplomil čtyřskvrnný titanoeca quadriguttata

Teplomil písečný titanoeca psammophila

Teplomil Schinerův titanoeca schineri

Teplomil skalní titanoeca tristis

Třesavka sekáčovitá pholcus opilionoides

Třesavka velká pholcus phalangoides

Vodouch stříbřitý argyroneta aquatica

Vzokan domácí tapinesthis inermis

Zápředka domácí liocranum rupicola

Zápředka dvoupruhá scotina celans

Zápředka hajní apostenus fuscus

Zápředka hnědá sagana rutilans

Zápředka měděná agroeca cuprea

Zápředka Palliardiova scotina palliardii

Zápředka teplomilná agroeca lusatica

Zápředka vlhkomilná liocranoeca striata

Zápředka vřetenová agroeca proxima

Zápředka zvonečková agroeca brunnea

Zápřednice jedovatá cheiracanthium punctorium

Zápřednice karmínová cheiracanthium montanum

Zápřednice křovinná cheiracanthium oncognathum

Zápřednice ladní cheiracanthium campestre

Zápřednice Mildeova cheiracanthium mildei

Zápřednice mokřadní cheiracanthium erraticum

Zápřednice ostruhová cheiracanthium effossum

Zápřednice ozdobná cheiracanthium elegans

Zápřednice Pennyova cheiracanthium pennyi

Zápřednice zelenavá cheiracanthium virescens

Zápředník drobný clubiona subtilis

Zápředník horský clubiona alpicola

Zápředník keřový clubiona pallidula

Zápředník korový clubiona corticalis

Zápředník krátkonohý clubiona brevipes

Zápředník Kulczynského clubiona kulczynskii

Zápředník lesní clubiona comta

Zápředník listový clubiona caerulescens

Zápředník mechový clubiona diversa

Zápředník mramorovaný clubiona marmorata

Zápředník německý clubiona germanica

Zápředník obecný clubiona trivialis

Zápředník podkorní clubiona subsultans

Zápředník rákosní clubiona phragmitis

Zápředník rybniční clubiona juvenis

Zápředník severský clubiona norvegica

Zápředník skalní clubiona saxatilis

Zápředník stepní clubiona genevensis

Zápředník štěrkový clubiona similis

Zápředník tmavý clubiona reclusa

Zápředník travní clubiona neglecta

Zápředník trávový clubiona pseudoneglecta

Zápředník větvový clubiona frutetorum

Zápředník vlhkomilný clubiona stagnatilis

Zápředník zemní clubiona terrestris

Zápředník žlutý clubiona lutescens

Zora hajní zora nemoralis

Zora lesní zora silvestris

Zora náramková zora armillata

Zora obecná zora spinimana

Zora pardálí zora pardalis

Zora pestrá zora distincta

Zora pustinná zora manicata

Zora severská zora parallela

V ČR je zaznamenán výskyt 853 druhů pavouků.

Seznam z roku 2002 J. Buchara a V. Růžičky čítající 830 pavouků se v roce 2006 zvýšil o dalších 18 položek (doplněno 20 druhů a vyřazeny 2).

V roce 2007 je tento seznam znovu doplněn o nově nalezené druhy:

Porrhomma profundum
plachetnatka hlubinná
(Linyphiidae).

Uloborus plumipes
pakřižák chluponohý
(Uloboridae).

Achaearanea tabulata
snovačka stolová
(Theridiidae).

Do seznamu byl navíc zařazen další druh — Triaeris stenaspis (vzokan americký) z čeledi Oonopidae, jehož nedávný výskyt v ČR dokládá Rudolf Macek.

V r. 2008 Mgr. Milan Řezáč rozlišil od druhu Eresus kollari (syn. cinnaberinus) nový druh Eresus moravicus.

Česká arachnologická společnost vydala v roce 2008 přehodnocený seznam.
Druny vyřazené: Psilochorus simoni, Triaeris stenaspis,
Druny zařazené: Dysdera lantosquensis,


Aktualizace jmen pavouků WSC v9.5:

Theridiidae

Achaearanea lunata →
Parasteatoda lunata

Achaearanea riparia →
Cryptachaea riparia

Achaearanea simulans →
Parasteatoda simulans

Achaearanea tabulata →
Parasteatoda tabulata

Anelosimus vittatus →
Selimus vittatus

Theridion blackwalli →
Sardinidion blackwalli

Theridion conigerum →
Achaeridion conigerum

Theridion impressum →
Phylloneta impressa

Theridion sisyphium →
Phylloneta sisyphia

Theridion ohlerti →
Ohlertidion ohlerti

rod Keijia byl přejmenován na Platnickina

Keijia tincta →
Platnickina tincta

Linyphiidae

Centromerus unidentatus →
Centromerus arcanus

Trichoncus simoni →
Trichoncyboides simoni

Trichopterna cito →
Trichopternoides cito

Troxochrus nasutus →
Nusoncus nasutus

Liocranidae

Liocranum rutilans →
Sagana rutilans


Aktualizace jmen pavouků WSC v9.0:

Eresidae

Eresus cinnaberinus →
Eresus kollari
Eresus moravicus

Linyphiidae

Lepthyphantes keyserlingi →
Ipa keyserlingi

Lepthyphantes quadrimaculatus →
Ipa terrenus


Aktualizace jmen pavouků WSC v8.5:

beze změn

Aktualizace jmen pavouků WSC v8.0:

Theridiidae

Achaearanea tepidariorum →
Parasteatoda tepidariorum

Agelenidae

Agelena gracilens →
Allagelena gracilens


Aktualizace jmen pavouků WSC v7.5:

Theridiidae

Achaearanea ohlerti →
Theridion ohlerti

Anelosimus aulicus →
Kochiura aulica

Dipoena inornata →
Phycosoma inornatum

Dipoena prona →
Lasaeola prona

Theridion tinctum →
Keijia tincta

Linyphiidae

Bolyphantes index →
Bolephthyphantes index

Lepthyphantes alacris →
Tenuiphantes alacris

Lepthyphantes alutacius →
Palliduphantes alutacius

Lepthyphantes angulatus →
Oryphantes angulatus

Lepthyphantes angulipalpis →
Anguliphantes angulipalpis

Lepthyphantes arciger →
Mansuphantes arciger

Lepthyphantes cristatus →
Tenuiphantes cristatus

Lepthyphantes crucifer →
Incestophantes crucifer

Lepthyphantes decolor →
Improphantes decolor

Lepthyphantes expunctus →
Agnyphantes expunctus

Lepthyphantes flavipes →
Tenuiphantes flavipes

Lepthyphantes geniculatus →
Improphantes geniculatus

Lepthyphantes improbulus →
Improphantes improbulus

Lepthyphantes insignis →
Palliduphantes insignis

Lepthyphantes lephthyphantiformis →
Formiphantes lephthyphantiformis

Lepthyphantes mansuetus →
Mansuphantes mansuetus

Lepthyphantes mengei →
Tenuiphantes mengei

Lepthyphantes mughi →
Mughiphantes mughi

Lepthyphantes nanus →
Canariphantes nanus

Lepthyphantes nitidus →
Improphantes nitidus

Lepthyphantes obscurus →
Obscuriphantes obscurus

Lepthyphantes pallidus →
Palliduphantes pallidus

Lepthyphantes pulcher →
Mughiphantes pulcher

Lepthyphantes tenebricola →
Tenuiphantes tenebricola

Lepthyphantes tenuis →
Tenuiphantes tenuis

Lepthyphantes tripartitus →
Anguliphantes tripartitus

Lepthyphantes zimmermanni →
Tenuiphantes zimmermanni

Araneidae

Zygiella montana →
Parazygiella montana

Zygiella stroemi →
Stroemiellus stroemi

Lycosidae

rod Tricca byl bez náhrady zrušen a jednotlivé druhy rozřazeny do ostatních rodů

Tricca lutetiana →
Arctosa lutetiana

Agelenidae

Tegenaria campestris →
Malthonica campestris

Tegenaria ferruginea →
Malthonica ferruginea

Tegenaria silvestris →
Malthonica silvestris

Amaurobiidae

Coelotes inermis →
Eurocoelotes inermis

Clubionidae

rod Cheiracanthium převeden do čeledi Miturgidae

Liocranidae

rod Phrurolithus byl převeden do čeledi Corinnidae — hlavounovití

Agraecina striata →
Liocranoeca striata

Gnaphosidae

Poecilochroa conspicua →
Kishidaia conspicua

Zelotes declinans →
Zelotes segrex

Heteropodidae

čeleď přejmenována na Sparassidae

Thomisidae

Misumenops tricuspidatus →
Ebrechtella tricuspidata

Ozyptila blackwalli →
Cozyptila blackwalli

Salticidae

Marpissa canestrinii →
Mendoza canestrinii

Phlegra festiva →
Asianellus festivus

Pseudicius epiblemoides →
Afraflacilla epiblemoides

Synageles lepidus →
Synageles subcingulatus


OBSAH RŮZNÉ:

Zajímavosti ze světa pavouků - články převzaté převážně z jiných zdrojů

Seznam pavouků ČR aktualizovaný podle "The World Spider Catalog" setříděný

SYSTEMATICKY
PODLE LATINSKÝCH JMEN
PODLE ČESKÝCH JMEN

Nikdo nezná všechno, pomoci může

SLOVNÍČEK VÝRAZŮ

Abecední seznam všech pavouků publikovaných na Araneariu setříděný podle

LATINSKÝCH JMEN
ČESKÝCH JMEN

PŘI POTÍŽÍCH:

Vyskytla-li se na stránkách chyba, kontaktujte prosím webmastera

Nezobrazují-li se vám stránky korektně, vyzkoušejte


ARANEARIUM NA VAŠEM WEBU

Podpořte Aranearium.cz, umístěním ikony na vašem webu.

Aranearium.cz

PARTNEŘI

Everything you ever wanted to know about spidersOSTATNÍ ODKAZY: IQ999 Výchozí stránka Mapa webu Návštěvní kniha E-mail Vyhledat na Araneariu Nastavení webu Formát pro tisk English English


NAVIGACE: hlavní stránka » různé » seznam pavouků ČR setříděný česky

aktualizováno: 29. 9. 2022

created & designed by IQ999™  © 2002−2022