Aranearium.czIQ999

SPOLEK PŘÁTEL ARANEARIA

STANOVY

Preambule

My, zakládající členové Spolku přátel Aranearia, spoluobyvatelé zeměkoule, vědomi si neblahého působení lidí na životní prostředí planety Země a odhodláni alespoň skromným dílem přispět k nápravě, přijímáme tyto Stanovy Spolku přátel Aranearia.

Základní ustanovení
 1. Spolek přátel Aranearia je sdružení příznivců serveru Aranearium.cz, uznávajících nezastupitelnou roli pavouků v přírodě.
 2. Spolek přátel Aranearia nepodléhá žádné struktuře, hierarchii ani jiným pravidlům, kromě těchto Stanov.
 3. Za Spolek přátel Aranearia nemá nikdo oprávnění jednat, jakékoliv takové jednání je neplatné a nemá právní účinnost.
 4. Symbolem Spolku přátel Aranearia je logo serveru Aranearium.cz.
Cíle a činnost
 1. Členové Spolku přátel Aranearia nezabíjejí pavouky a v tomto duchu šíří osvětu.
 2. Veškerá činnost členů Spolku směřující k plnění bodu 5 těchto Stanov a neodporující těmto Stanovám, ani zákonům vyšším, je považována za činnost Spolku.
 3. Jiná činnost, než činnost podle bodu 6 těchto Stanov, není činností Spolku.
Členství
 1. Členem Spolku se automaticky stává kterýkoliv příznivec serveru Aranearium.cz, který uznává nezastupitelnou roli pavouků v přírodě, splňuje bod 5 těchto Stanov, má vůli být členem Spolku a s členstvím ve Spolku souhlasí.
 2. Nesouhlas člena se svým členstvím ve Spolku, nebo jeho neplnění bodu 5 těchto Stanov, vede k automatickému zániku jeho členství.
 3. Jiný způsob nabytí a pozbytí členství než podle bodů 8 a 9 těchto Stanov, není možný.
Závěrečná ustanovení
 1. Stanovy Spolku přátel Aranearia jsou nezměnitelné.
 2. Jakékoliv dodatky k těmto Stanovám jsou neplatné.
 3. V rozporech mezi jazykovými mutacemi těchto Stanov má přednost výkladu mutace česká.
 4. Tyto Stanovy nabývají účinnosti zveřejněním na serveru Aranearium.cz.

SPOLEK PŘÁTEL ARANEARIA

stanovy

výklad stanov

výzva členům


AKTUALITY S.P.A.

Jak jsem se stal členem S.P.A.
[Tábor 2.10.2007]
Jak jsem se stal členem S.P.A.

Zcela paradoxně to bylo v době, kdy autor tohoto webu zdárně zvládl používání nočníku (více…)

ARCHIV


PRO POUČENÍ:

SEKÁČ NENÍ PAVOUK

sekáč
 • sekáč má třídílná klepítka
 • sekáč má hlavu, hruď a zadeček vcelku
 • sekáč má segmentované tarzy
 • sekáč má článkovaný zadeček

PŘI POTÍŽÍCH:

Vyskytla-li se na stránkách chyba, kontaktujte prosím webmastera

Nezobrazují-li se vám stránky korektně, vyzkoušejte


ARANEARIUM NA VAŠEM WEBU

Podpořte Aranearium.cz, umístěním ikony na vašem webu.

Aranearium.cz

PARTNEŘI

Everything you ever wanted to know about spiders

aktualizováno: 27. 3. 2023

created & designed by IQ999™  © 2002−2023